Tag Archive for: kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Osallistu kansallisten mediakasvatuksen linjausten valmisteluun!

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta uudet mediakasvatuksen kansalliset linjaukset. Hallitus hyväksyi periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta kesällä 2018, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa medialukutaitoa ja mediataitoja sekä suunnata mediakasvatusta uusille kohderyhmille. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi hyvän medialukutaidon suuntaviivat vuosille 2013-2016, ja uuden valmistelun tarkoituksena on päivittää ne vastaamaan mediakasvatuksen toimintakentän nykytilannetta. Valmistelu ja linjaukset toteutetaan vuonna 2019 poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä toimialan kanssa.

Jotta valmistelussa voidaan huomioida mahdollisimman hyvin eri näkökulmia, KAVI on julkaissut avoimen verkkokyselyn, johon kuka tahansa yksityishenkilö tai organisaation edustaja voi vastata.

Kyselyn löydät osoitteesta:

https://fi.surveymonkey.com/r/mediakasvatus2019

Koska kyselyyn vastaaminen voi viedä aikaa ja kysymyksiä on hyvä pohtia omassa organisaatiossa myös yhdessä, ennen vastaamista varsinaiseen kyselyyn kannattaa ladata erillinen word-tiedosto. Siihen voi kirjoittaa vastaukset valmiiksi jo etukäteen ja kopioida ne sitten varsinaiseen kyselyyn. Kyselyyn voi vastata 14.3. saakka.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään linjausten valmistelussa sekä pohjana tuleville suunnittelutapaamisille. Kevään aikana järjestetään avoimia tapaamisia eri paikkakunnilla sekä yhden verkossa. Linjausluonnos julkaistaan avoimesti kommentoitavaksi syksyllä. Valmiit mediakasvatuksen kansalliset linjaukset julkaistaan loppuvuodesta 2019. Linjausten uudistamisesta päivitetään tietoa KAVIn sivuille.

Lisätietoja:

Lauri Palsa
Projektitutkija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
lauri.palsa@kavi.fi, 0295 338 015

Saara Salomaa
Erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
saara.salomaa@kavi.fi,  0295 338 014

Eurooppalainen medialukutaidon viikko – ilmoita mukaan tapahtumasi!

18. – 22. maaliskuuta 2019 Brysselissä ja EU:n jäsenvaltioissa järjestetään European Media Literacy Week, johon kuuluu erilaisia tapahtumia medialukutaidon alalta. European Media Literacy Week on Euroopan komission uusi aloite, jolla korostetaan medialukutaidon yhteiskunnallista merkitystä ja edistetään medialukutaitoa koskevia aloitteita ja hankkeita kaikkialla EU:ssa. Eurooppalainen medialukutaitoviikko on saanut innoituksensa mm. suomalaisesta Mediataitoviikosta.

Tututstu tapahtumiin ja ilmoita mukaan oma aktiviteettisi

Komissio on laatinut vuorovaikutteisen kartan medialukutaitotapahtumille, jotka järjestetään teemaviikolla tai muulloin kuluvan vuoden aikana. Kartta tullaan näyttämään oleellisilla Euroopan komission verkkosivuilla. Kartalla näytettävien tapahtumien rekisteröinti tapahtuu komission Futurium-alustan kautta, jonne on luotu erityinen eurooppalaisten medialukutaitotapahtumien ryhmä. Ryhmään luodut tapahtumat näkyvät Euroopan medialukutaitoviikon interaktiivisella kartalla.

Ohje tapahtumien ilmoittamiseksi eurooppalaisen medialukutaitoviikon kartalle.

Suomessa järjestettävät tapahtumat käy läpi ja hyväksyy Kansallinen audiovisuaalinen instituutti sen jälkeen kun tapahtuma on luotu ryhmään ja lähetetty käsiteltäväksi. Sen jälkeen ne lisätään automaattisesti kartalle.

European Media Literacy Week -tapahtuman virallinen sivusto löytyy osoitteesta: www.medialiteracyweek.eu. Sivustoa päivitetään, kun viikon valmistelut etenevät.

Lisätietoja:

Tommi Tossavainen, suunnittelija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö
tommi.tossavainen@kavi.fi
Puh: 0295 338 010 / 045 310 1412