Tag Archive for: hyvinvointi

Mikko Hautakangas on Mediakasvatusseuran tiimin uusi vahvistus

Mediakasvatusseuran syksyyn uutta virtaa tuo asiantuntija ja koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas! Mikko liittyi loppuvuodeksi Mediakasvatusseuran tiimiin saattelemaan loppuun Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeen ja viemään kentälle sen tuottamaa tietoa ja työkaluja. Hankkeessa työskennellään erityisesti ammatillisten oppilaitosten kanssa, mutta materiaalit soveltuvat hyvin monilukutaitotyöhön muuallakin – voit tutustua materiaaleihin täällä: https://mediakasvatus.fi/materiaali/tyopajamalleja-monilukutaidon-vahvistamiseen/

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa tutkijana ja opettajana sekä lisäksi lyhyemmillä komennuksilla Lapin yliopistossa mediakasvatuksen yliopisto-opettajana ja Helsingin yliopistossa tutkijana osallisuuden ja demokratiakokeilujen parissa.

Tutkijan työssään Mikko on perehtynyt monenlaisiin mediakulttuurin ilmiöihin. Tosi-TV ja yleisön aktiivisuus, muotiblogien ammattimaistuminen, nuorten miesten mediakulttuuri ja journalistinen dokumenttiteatteri ovat yhä kiinnostavia aiheita myös mediakasvatuksen näkökulmasta!

Myös Mikon tuore työkokemus toisen asteen opiskelijoiden ja opettajien kanssa tulee syksyn aikana varmasti tarpeeseen. Mikko nimittäin vastasi lukuvuoden 2022-2023 aikana tutkimuskeskus Cometin järjestämien niin sanottujen Mediatutkimustuntien eli ”Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys” -hankkeen medialukutaito- ja tiedekasvatustapahtumien järjestämisestä.

Viime vuodet Mikon ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on ollut polarisaation ja median suhde. Sovittelujournalismin kehittämisen, kokeilujen ja tutkimisen kautta Mikko on intoutunut mukaan sovittelun ja restoratiivisen ajattelun maailmaan monella tapaa. Sovittelujournalistien yhdistyksen Sopiva ry:n aktiivina Mikko on mukana edistämässä suomalaista keskustelua journalismin ja julkisuuden moniäänisyydestä sekä tutkimassa dialogin haasteita ja mahdollisuuksia yhdessä toimittajien ja tutkijoiden kanssa. Mikko toimii myös vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Lisäksi hän on yksi Pirkanmaan polarisaatioverkoston perustajajäsenistä – verkosto tuo yhteen erilaisia järjestöjä ja organisaatioita, jotka toimivat eriarvoisuuden ja polarisaation ehkäisemiseksi ja moniarvoisen yhteiskunnan kehittämiseksi.

Valokuvassa koulutussuunnittelija Mikko Hautakangas

Mikko tuo tullessaan vahvat kontaktit yliopistomaailmaan, sillä hän on ehtinyt pian parinkymmenen vuoden aikana työskennellä erityisesti Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometissa.

Mediakasvatusseuran uusi vahvistus Karoliina Mutanen tuo tärkeää osaamista koulumaailmasta

Mediakasvatusseuran tulevaa syksyä on käynnistetty hieman uudella kokoonpanolla. Mediakasvatuksen ja viestinnän asiantuntija Jenni Honkanen on palannut perhevapailta pestiinsä. Lisäksi joukkoon on saatu myös täysin uutta osaamista, kun Karoliina Mutanen aloitti koulutussuunnitelijana Monilukutaito hyvinvoinnin tukena -hankkeessa. Karoliina tuo mukanaan tärkeää osaamista niin koulumaailmasta kuin nuorisotyöstäkin.

“Opettajaksi valmistuin Oulun yliopistosta kansainvälisiin tehtäviin painottuvalta linjalta, jonka innostamana opiskelua ja työharjoittelua kertyi runsaasti myös ulkomailta mm. Tsekistä, Norjasta, Tanskasta, Keniasta ja Romaniasta.”

Valmistumisen jälkeen Karoliina jäi töihin opiskelijapolitiikan pariin, joka vei hänet pariksi vuodeksi Wieniin töihin. Muutama vuosi on vierähtänyt myös Allianssin kansainvälisten asioiden parissa. Viimeiset 12 vuotta Karoliina on työskennellyt luokanopettajana niin Vantaalla, Abu dhabissa kuin Dohassakin.

“Monikielisyys on aina ollut minulle rakasta, olen työskennellyt niin valmistavassa opetuksessa kuin kaksikielisessä opetuksessa. Opettajan työn ohella olen toiminut vertaisohjaajana opettajakollegoille digin, median ja tvt:n ihmeellisessä maailmassa.”

Mediakasvatuksessa Karoliina on aina painottanut oppilaiden oman omistajuuden ja osallisuuden merkitystä ja tekemällä oppimista. 

“Olemme keskittyneet oppilaiden kanssa paljon omaan tuottamiseen. Parhaat kasvatustilanteet ja -keskustelut syntyvät lasten ja nuorten kanssa jokapäiväisissä arkisissa tilanteissa, joihin opettajilla on etuoikeus päästä osallisiksi.”

Karoliina aloitti työskentelyn Mediakasvatusseurassa alkaneessa Monilukutaito hyvinvoinnin tukena-hankkeessa. Hankkeessa hän pääsee yhdistämään kaksi suurta mielenkiinnon kohdettaan, lukutaidon ja hyvinvoinnin.

“Monilukutaidosta puhutaan paljon, mutta se jää helposti yleiselle tasolle, hyödyttömäksi sanahelinäksi. Tässä hankkeessa on tarkoitus luoda konkreettisia ja käyttökelpoisia menetelmiä monilukutaidon vahvistamiseen erityisesti ammattioppilaitoksissa.”

Monilukutaito hyvinvoinnin tukena -hanketta rahoittaa Opetushallitus. Lisätietoa hakkeesta on tulossa myöhemmin!

Karoliina Mutanen

Mediakasvatuksessa Karoliina on aina painottanut oppilaiden oman omistajuuden ja osallisuuden merkitystä ja tekemällä oppimista.

Tag Archive for: hyvinvointi