Tag Archive for: ESR

Kevään 2020 Digivoimaa-koulutusten ilmoittautuminen käynnissä

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisten maksuton Digivoimaa-koulutus (3op) järjestetään toista kertaa 13.1.–19.4.2020. Ilmoittautuminen Järvenpäässä, Oulussa sekä kokonaan verkossa järjestettäviin koulutuksiin on auki ja jatkuu 16.12.2019 asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Digivoimaa-koulutus kehittää osallistujien mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista. Se tarjoaa uutta tietoa, konkreettisia välineitä sekä mahdollisuuksia moniammatilliselle yhteistyölle ja osaamisen jakamiselle. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan oman koulutustoteutuksen mukaisesti.

Koulutus on osa valtakunnallista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa (ESR) hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta. Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa: mediakasvatus.fi/digivoimaa

Osallistujien palautetta vuoden 2019 Digivoimaa-koulutuksesta:

“On ollut tosi antoisaa perehtyä mediakasvatukseen. Tämä on ollut erilaista kuin aiemmat digiopintoni ja olen siksikin liekeissä. Kaikki opittu tukee toistaan.”

“Paljon uutta tietoa, paljon hyvää käyttökelpoista matskua.”

Ilmoittaudu maksuttomaan nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille suunnatut, maksuttomat Digivoimaa-koulutukset käynnistyvät huhtikuussa 2019. Ilmoittautuminen Jyväskylässä, Mikkelissä sekä kokonaan verkossa järjestettäviin koulutuksiin on auki ja jatkuu 14.4. asti. Ensimmäinen koulutusosio (1 op.) toteutetaan 23.4.–26.5.2019.

Digivoimaa-koulutus kehittää osallistujien mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Koulutus tarjoaa osallistujille konkreettisia välineitä nuorten parissa työskentelyn tueksi sekä mahdollistaa moniammatillista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

Koulutus on osa valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta (2019–2020). Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumiset osoitteessa:

mediakasvatus.fi/digivoimaa