Tag Archive for: Esli

Digivoimaa-hankkeessa torjutaan nuorten syrjäytymistä digihyvinvointitaidoilla

Valtakunnallisessa Digivoimaa-hankkeessa ehkäistään 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

”Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten omia kykyjä huolehtia tasapainoisesta media-arjesta ja lisätä sitä kautta heidän tulevaisuususkoaan. Vaikka nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen teemana ei olekaan uusi, tuo nuorten digitaalisen toimintaympäristön huomioiminen uudenlaisen näkökulman hyvinvointikeskusteluun. Tämä edellyttää uuden oppimista myös nuorten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta.” kertoo Mediakasvatusseuran hankesuunnittelija Laura Sillanpää.

Hankkeen tuloksena muotoillaan valtakunnallinen digihyvinvointivalmennusohjelma nuorisotyöhön. Mediakasvatusseura vastaa hankkeessa nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista kehittävän digihyvinvointikoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina ovat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudesta.

Lisätietoja

Laura Sillanpää
Hankesuunnittelija
laura.sillanpaa@mediakasvatus.fi
+358 50 551 1088