Tag Archive for: digihyvinvointi

Ilmoittaudu maksuttomaan nuoriso- ja ohjausalan Digivoimaa-koulutukseen

Nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisille suunnatut, maksuttomat Digivoimaa-koulutukset käynnistyvät huhtikuussa 2019. Ilmoittautuminen Jyväskylässä, Mikkelissä sekä kokonaan verkossa järjestettäviin koulutuksiin on auki ja jatkuu 14.4. asti. Ensimmäinen koulutusosio (1 op.) toteutetaan 23.4.–26.5.2019.

Digivoimaa-koulutus kehittää osallistujien mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista. Koulutus koostuu kolmesta 1 opintopisteen verkkokurssista, joiden aikana opiskellaan itsenäisesti ja toisten kanssa vuorovaikuttaen. Jokaisen verkkokurssin aikana osallistutaan myös webinaariin ja työpajaan. Koulutus tarjoaa osallistujille konkreettisia välineitä nuorten parissa työskentelyn tueksi sekä mahdollistaa moniammatillista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.

Koulutus on osa valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta (2019–2020). Hanke ehkäisee 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumiset osoitteessa:

mediakasvatus.fi/digivoimaa

Digivoimaa-hankkeessa torjutaan nuorten syrjäytymistä digihyvinvointitaidoilla

Valtakunnallisessa Digivoimaa-hankkeessa ehkäistään 15–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän digihyvinvointitaitojaan. Toiminta kohdistuu erityisesti erityisopiskelijoihin, työpajatoimintaan osallistuviin nuoriin, NEET-nuoriin sekä maahanmuuttajataustaisiin nuoriin.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten parissa toimivien ammattilaisten mediakasvatus- ja digihyvinvointiosaamista, vahvistetaan nuorten vertaisohjaajuutta digihyvinvointia lisäävänä toimintatapana sekä kehitetään yhdessä nuorten kanssa käytännössä toimivia digihyvinvointivalmennuksen toimintamalleja.

”Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten omia kykyjä huolehtia tasapainoisesta media-arjesta ja lisätä sitä kautta heidän tulevaisuususkoaan. Vaikka nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen teemana ei olekaan uusi, tuo nuorten digitaalisen toimintaympäristön huomioiminen uudenlaisen näkökulman hyvinvointikeskusteluun. Tämä edellyttää uuden oppimista myös nuorten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta.” kertoo Mediakasvatusseuran hankesuunnittelija Laura Sillanpää.

Hankkeen tuloksena muotoillaan valtakunnallinen digihyvinvointivalmennusohjelma nuorisotyöhön. Mediakasvatusseura vastaa hankkeessa nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisten osaamista kehittävän digihyvinvointikoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, jonka lisäksi yhteishankkeessa osatoteuttajina ovat Mediakasvatusseura, Ammattiopisto Spesia sekä Etelä-Savon Liikunta ry.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudesta.

Lisätietoja

Laura Sillanpää
Hankesuunnittelija
laura.sillanpaa@mediakasvatus.fi
+358 50 551 1088

Tag Archive for: digihyvinvointi