Tag Archive for: datanhallinta

3 kysymystä: Sitran IHAN-hanke edistää reilua datataloutta

Kolme kysymystä on Mediakasvatusseuran juttusarja, jossa esitellään tuoreita ja kiinnostavia tutkimuksia, ilmiöitä ja projekteja. Tässä jutussa Sitran projektipäällikkö Jaana Sinipuro esittelee reilumman datatalouden IHAN-hanketta.

 


1. Mikä on IHAN-hanke ja miksi sitä tarvitaan?

IHAN-hanke rakentaa perustuksia eli pelisäännöt, arkkitehtuurin, toimintamallit ja työkaluja eurooppalaiselle reilulle datataloudelle.

Data on noussut maailman arvokkaimmaksi raaka-aineeksi, mutta sen ennakkoluuloton ja laajamittainen hyödyntäminen on vain harvojen käsissä. Dataa hyödynnetään epäreiluin pelisäännöin. Nykytila on kestämätön. Tekniset standardit ja reilut yhteiset pelisäännöt puuttuvat. Kuluttajilla ei ole ymmärrystä eikä riittäviä vaikutusmahdollisuuksia heistä kerätyn datan hyödyntämiseen.

Sitran IHAN-projekti rakentaa perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen, ja datan jakaminen nähdään kilpailuetuna. Uudet datamarkkinat ovat tasavertaiset kaikenkokoisille yrityksille. Datamarkkinoilla dataa jaetaan saumattomasti, läpinäkyvästi ja luvitettuna eri toimijoiden välillä. Reilusta datataloudesta hyötyvät kaikki. Yksilöt saavat entistä kohdennetumpia palveluja, yritykset kasvua innovaatioista ja yhteiskunta lisääntynyttä hyvinvointia. Reilu datatalous tarjoaa Suomelle ja Euroopalle kilpailuedun globaaleilla datatalouden markkinoilla.

2. Kerro kolme kiinnostavaa hankkeesta noussutta aloitetta

 1. Digiprofiilitesti on tietenkin kiinnostanut kansalaisia. Myös digijälkitesti toi esiin kiinnostavaa näkökulmaa digiarjestamme.
 2. Päättäjäpuolella Suomen Euroopan Unionin puheenjohtajakaudella pääsimme vaikuttamaan aktiivisesti EU-agendoihin ja MyData ja datatalous näkyvät aiheina vahvasti uuden komission agendoissa.
 3. Yrityspuolella on kiinnostavaa katsoa saammeko uusia palveluita rakennettua kokeilualustan päälle ja miten pk-yritykset pääsevät mukaan datatalouteen ja kuinka hyödylliseksi koulutusohjelmamme osoittautuu. Konkreettiset pilotit ovat osoittaneet idean toimivan käytännössä, vaikka lopulliseen läpimurtoon on vielä matkaa. Koen itse mielenkiintoisena yritysvastuukeskustelun, voidaanko datavastuu tuoda yhteiskunta- ja ympäristövastuun rinnalle osaksi hyvää ja läpinäkyvää hallintoa.

3. Mikä on IHAN-toimintamalli?

 • IHANissa tavoitellaan helpompaa elämää. IHAN-projektissa luodaan perustuksia reilulle datataloudelle, joka hyödyttää kaikkia.
 • Ihmiset voivat paremmin ja luottavat palveluntarjoajiin.
 • Uusilla datamarkkinoilla dataa jaetaan aiempaa enemmän, vapaammin ja luvitettuna.
 • Lopputuloksena ihmiset saavat entistä kohdennetumpia, hyvinvointiaan ja arkeaan parantavia palveluja, joissa dataa jaetaan läpinäkyvästi.
 • Kaikenkokoiset yritykset saavat kasvua uusista innovaatioista, ja yhteiskunnan hyvinvointi lisääntyy.

Keskeinen sanasto

 • Data on digitaalisesta toiminnasta syntyvä jälki. Datalla ei itsessään ole arvoa. Arvoa syntyy, kun dataa jalostetaan tiedoksi ja siitä palveluiksi ja uusiksi innovaatioiksi, tai sen avulla kehitetään toimintaa.
 • Datatalous on talouden osa-alue, jossa liiketoimintamalli perustuu tiedon hyödyntämiseen ja käyttöön eri tavoin.
 • Reilu datatalous on talouden osa-alue, joka keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon datataloudessa. Reilu datatalous tuottaa arvoa kaikille: ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Tutustu muuhun datataloussanastoon Sitran tulevaisuussanastossa.

Lisätietoja IHAN-hankkeesta

Kysymyksiin vastasi projektipäällikkö Jaana Sinipuro Sitrasta. Voit lukea lisää reilun datatalouden aiheista Sitran sivustolta.

Kuvituskuva: Laura Toropainen / Sitra.

Agendalla: Kohti digihyvinvointia 31.10.2019


Mistä ”digihyvinvoinnissa” on kyse? Tarvitaanko media-arjessa uusia hyvinvointitaitoja? Entä mitä meidän kaikkien tulisi tietää datasta ja kuinka se liittyy hyvinvointiin?

Mediakasvatusseura järjestää avoimen aamupäivätilaisuuden mediasta, hyvinvoinnista ja niiden yhteen sovittamisesta. Tilaisuudessa puhutaan mm. aivoista ja teknologiasta, pohditaan keinoja tasapainoisen mediankäytön edistämiseksi sekä tutkitaan median ja teknologian tuottamia mahdollisuuksia hyvinvoinnillemme.

Mikä?

Aamiaistilaisuus: Agendalla – Kohti digihyvinvointia

Missä?

Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-4, Helsinki

Milloin?

31.10. klo 9-12

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu mukaan 25.10.2019 mennessä. Linkki ilmoittautumiseen.

Tilaisuus on maksuton, ja paikkoja on 50 ensimmäiselle.

Tarjolla on kevyttä gluteenitonta, vegaanista aamiaista.

Seuraa tapahtumatiedotusta Facebook-tapahtuman kautta!

#digihyvinvointi #mediakasvatus

Ohjelma:

8.45 Ovet aukeavat, aamiainen

9.00 Tilaisuus alkaa: Mikä digihyvinvointi?

9.15 Christina Forsgård: Miksi teknologia on sellaista kuin se on?

9.45 Hanno Nevanlinna: Työn merkityksellisyys digiajassa

10.10 Kimmo Alho: Aivot ja hyvinvointi digitaalisessa ympäristössä

10.45 Jonna Rantanen: Designing for children’s rights

11.05 Riitta Vänskä: Sitran selvityksiä: Kansalaisten arvot ja asenteet datataloutta kohtaan – miksi tarvitsemme parempia datataitoja?

11.25 Kimmo Rousku: Datanhallinta uutena digitaitona

12.00 Tilaisuus päättyy