Tag Archive for: Aamuklubi

Pelikasvatus ei ole tasapainoilua hyötyjen ja haittojen välillä — Aamuklubilla 14.9. tutkija Mikko Meriläinen avaa tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen

Nuorten digitaalista pelaamista tarkastellaan usein hyötyjen ja haittojen kautta, mutta mukaan mahtuu paljon muutakin. Mediakasvatusseuran syksyn ensimmäisellä Aamuklubilla 14.9. klo 9-10 tutkijatohtori Mikko Meriläinen Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksiöstä Tampereen yliopistosta esittelee tuoreita näkökulmia nuorten digipelaamiseen ja pelikasvatukseen.

Jos pelaamista tarkastellaan vain tasapainoiluna sen hyötyjen ja haittojen välillä, unohdetaan nuorten pelikulttuurin moninaisuus, vahvistetaan vääränlaista vastakkainasettelua ja unohdetaan nuorten omaa toimijuus. Aamuklubilla Meriläinen esittelee vaihtoehtoisia lähestymistapoja pelikasvatukseen ja nuorten pelikulttuurin tukemiseen, joilla voidaan vähentää ja välttää ongelmia.

Mediakasvatusseuran Aamuklubi on verkkotapahtuma (alustana Zoom), jossa kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisten mediakasvatuksen ilmiöiden äärelle. Asiantuntija-alustuksen jälkeen on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle ja osallistujien kysymyksille.

Kyseinen Aamuklubi järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, josta tapahtumaan osallistuu kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoita. Tapahtumaan ovat tervetulleita sekä opiskelijat että kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Varaa paikkasi ja ilmoittaudu mukaan täällä.
(Ilmoittautuminen päättyy 13.9. klo 20)

Lisätietoja: jenni.nevala@mediakasvatus.fi

Disinformaatio ja päihteet — Kevään viimeisellä Aamukubilla keskustellaan, miten disinformaatio näkyy sosionomin työssä

Mediakasvatusseuran Aamuklubilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisen mediakasvatuksen ilmiön tai uuden tiedon äärelle. Kevään viimeisellä Aamuklubilla 10.5. klo 9-10 keskustellaan disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta erityisesti päihteiden näkökulmasta. Millaista virheellistä tai harjaanjohtavaa tietoa päihteiden vaikutuksista liikkuu, miksi ja miten nuorten kanssa työskentelevät voivat tällaisissa tilanteissa toimia?

Aamuklubi järjestetään yhteistyössä XAMK:in (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun) kanssa, josta tapahtumaan osallistuu joukko sosionomiopiskelijoita. Siksi tarkastelemme disinformaatiota erityisesti tulevien sosionomien työn kannalta olennaisesta päihteiden näkökulmasta.

Vieraaksi saapuu Ehyt ry:n (Ehkäisevä päihdetyö ry) nuorten osaston päällikkö Ilmo Jokinen. Jokinen nostaa alustuksessaan esimerkkitapauksia tosielämästä. Minkälaisiin disinformaation muotoihin voi törmätä liittyen päihteiden vaikutuksiin ja niiden käyttöön sekä millaisia motiiveja harjaanjohtavan tiedon taustalla voi olla.

Ennen Jokisen esitystä disinformaatiosta ja harhaanjohtavasta tiedosta alustaa lyhyesti Mediakasvatusseuran asiantuntija Jenni Nevala. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtuma sopii erityisesti sosionomeille ja sosionomiopiskelijoille, mutta kaikki nuorten parissa työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu mukaan täältä!

Ihanteiden some — Seuraavalla Aamuklubin aiheena ovat nuoret, some ja kehoihanteet

Mediakasvatusseuran Aamuklubilla kokoonnutaan virtuaalisesti yhteen ajankohtaisen mediakasvatuksen ilmiön tai uuden tiedon äärelle. Maaliskuun Aamuklubilla 23.3. klo 9-10 keskustellaan somesta ja kehoihanteista. 

Somen ja kehonkuvan välistä suhdetta lähestytään konkreettisten esimerkkien kautta ja tarjotaan käytännön ideoita aiheen käsittelyyn. Osallistujat saavat käyttöönsä ohjeet kolmeen harjoitukseen, joita voi soveltaa opetuksessa tai kasvatustyössä. 

Ilmiötä ja harjoituksia esittelee kehopositiivisuutta ja mediankäyttäjien kehojen, kehoihanteiden ja mediatekniikan välisiä suhteita väitöskirjassaan tutkinut Kaisu Hynnä-Granberg. “Vaikka somen kehoihanteet ja niiden yhteys nuorten kehonkuvaan ovat jatkuvan keskustelun kohteena niin uutismediassa kuin iltapäivälehtien sivuilla, on kasvattajille tarjolla niukasti materiaalia siihen, miten lähestyä aihetta nuorten kanssa.“ Voit lukea lisää Hynnä-Granbergin tutkimuksesta Mediakasvatusseuran 3 kysymystä -artikkelista.

Tapahtuma on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville. Erityisesti  harjoitukset sopivat yläkouluun ja lukioon (terveystieto, psykologia ja äidinkieli) sekä nuorisotyöhön.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan tällä lomakkeella.