SÄLLSKAPET FÖR MEDIEFOSTRAN

Vi på Sällskapet för mediefostran vill utveckla och lyfta fram mediekunskapsarbetet i Finland. Vi fungerar som en förenande kraft för de nationella aktörerna på det mediepedagogiska fältet och bidrar till ökad mediekompetens för alla genom att publicera, informera och fortbilda inom relevanta områden som berör mediekunskap.

Vi ingår även i olika samarbetsprojekt med andra organisationer inom mediekunskapsarbete eller ungdomsarbete. Vår främsta målgrupp utgörs av professionella inom media och pedagogik, forskare, experter på mediefostran samt beslutsfattare

Varför behövs mediefostran?

Mediefostran utvecklar och förstärker de färdigheter människan behöver för att leva i en mediekultur. Mediefostran berör växelverkan människor emellan, utbildningsfrågor, individen som medieproducent – och mycket mer. Allmänna diskussioner kring mediernas roll bidrar till att vi bättre kan förstå och förklara dess hot och möjligheter för individen och för samhällets framtid. Därför är det viktigt att inom mediefostran stöda människans samhälleliga deltagande och stödja kreativiteten och det kritiska tänkandet i medieverklighetens alla områden.

Utöver att vara vetenskap och undervisning är mediekunskap också en del av alla fostrares arbetsinsats i att stöda barns, ungas – och vuxnas färdighet i mediekritik. Detta görs i skolor, hem, bibliotek och på nätet.

Mediekunskap är en del av skolornas läroplan, men rollen som mediefostrare faller på alla samhällsgrupper. Vi på Sällskapet på mediefostran strävar efter att erbjuda alla samhällsgrupper information och stöd i denna process.

Ökad mediekompetens bidrar till att stärka individens sociala självförtroende och utvecklar rollen som deltagande samhällsaktör och konsument. Dagens mediekultur kräver kunskap i allt från medieproduktion och informationssökning till kännedom om mediepåverkan och digitalt välmående. Mediekulturen styrs av samhälles sociala normer varmed ökad mediekompetens berör både individen och kollektivet i en större kontext.

Mediekunskap är ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsområde, mellan pedagogik och kommunikationsvetenskap där man lär sig upptäcka och betrakta mediers inverkan och betydelser för individer och samhällen. Mediekunskapsrelaterad forskning bedrivs inom flera vetenskapsbranscher, både mång- och tvärvetenskapligt och praktisk mediekunskap går att koppla till flera av de ämnen som undervisas i skolan.

<’h2′ class='av-special-heading-tag 0-overwrite 0-och av-medium-font-size-overwrite av-medium-font-size-” av-small-font-size-overwrite av-small-font-size-” av-mini-font-size-overwrite av-mini-font-size-”' itemprop="headline" >’Material

Bekanta dig med vår verksamhet!

Kontakt och personal

TA KONTAKT

mediakasvatus@mediakasvatus.fi eller förnamn.efternamn@mediakasvatus.fi

Besöksadress: Kyrkogatan 1, Helsingfors (ingång via innergården)

Faktureringsadress: Norra Kajen 6, 00170 Helsingfors

FO-nummer: 2055785-0

Responsblankett

Personalen

Vi hjälper dig och erbjuder sakkunnighet!

Mediakasvatusseura-Sonja-Hernesniemi-toiminnanjohtaja

Sonja Hernesniemi

Verksamhetsledare

sonja.hernesniemi@mediakasvatus.fi
+358 50 594 2275

Mediakasvatusseura-Emmi-Huhtanen-suunnittelija

Emmi Huhtanen

Planerare

emmi.huhtanen@mediakasvatus.fi
+358 50 501 7330

Laura Sillanpää

Projektplanerare

laura.sillanpaa@mediakasvatus.fi
+356 50 551 1088

Mediakasvatusseura-Laura-Ponkanen-asiantuntija-psykologi

Laura Pönkänen

Sakkunnig psykolog

laura.ponkanen@mediakasvatus.fi
+358 41 539 6119

Jobba hos oss?

Ligger mediekunskap dig varmt om hjärtat? Är du nyfiken på påverkansarbete inom föreningsvärlden?

Vi erbjuder bland annat praktikplatser för högskolestuderande. Följ vårt nyhetsflöde eller hör av dig direkt till oss om karriärmöjligheter!

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi