MEDIAKASVATUS.FI-SIVUSTON SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Mediakasvatusseura ry. pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee mediakasvatus.fi-sivustoa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Mediakasvatusseuran verkkosivusto vastaa suurilta osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettavat sisällöt