Datataidot vaikuttavat nuortemme tulevaisuuteen

16.2.2021

Verkkopalveluiden liiketoimintamallit murentavat yksityisyyttä. Sitran digiprofiilitestin tarjoamien tietojen ja vinkkien avulla jokaisen on helppo petrata omaa käyttäytymistä verkossa ja suojata henkilökohtaisia tietojaan.

Kirjoittajat

Tiina Härkönen toimii johtavana asiantuntijana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektissa. Ennen Sitraa hän on toiminut markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä muun muassa Postissa, OpusCapitalla ja SAS Institutessa.

Riitta Vänskä toimii asiantuntijana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektissa. Riitta on toiminut aiemmin muun muassa Business Finlandilla koulutusviennissä ja Nokialla mobiilioppimisen kehittämistehtävissä.

Sitra on jo useamman vuoden ajan perehtynyt erilaisin tutkimuksin kansalaisten digitaalisten palveluiden käyttöön liittyviin asenteisiin, ymmärrykseen ja osaamiseen. Esimerkiksi reilun datatalouden IHAN®-projektin neljässä maassa toteutettu Digitaalisten palveluiden käyttö -kyselytutkimus osoitti, että kansalaisten datataloutta koskevissa taidoissa ja ymmärryksessä on rutkasti kehittämisen varaa. Esimerkiksi yksi kolmesta vastanneesta virheellisesti uskoo, että palveluntarjoaja ilmoittaa heille, kun heidän henkilökohtaisia tietojaan myydään kolmansille osapuolille.

Epäluuloinen data-pro vaiko keltanokka?

Sitran Digiprofiilitestin avulla jokainen voi nopeasti testata omaa verkkokäyttäytymistään. Testi tarjoaa vastausten pohjalta hauskan digiprofiilin ja yksilöllisiä vinkkejä omien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen verkkopalveluissa. Digiprofiileja on yhdeksän: epävarma, huoleton, hyväuskoinen, epäluuloinen, luottavainen data-pro, salaliittoteoreetikko, mukavuudenhaluinen, keltanokka ja epäilevä data-pro.

Testi tarjoaa myös tietoa datatalouden perusteista ja sen liiketoimintamalleista sekä auttaa harkitsemaan omaa verkkokäyttäytymistään suhteessa yksityisyyteen.  

Nuorten datataidot kaipaavat erityishuomiota

Digiprofiilitesti on ollut avoinna noin vuoden, joten erilaisten testaajaprofiilien erot alkavat näkyä. Selvästi muista erottuvat alle 20-vuotiaat nuoret. 20–65-vuotiaiden joukossa epäilevien data-pro-profiilien osuus on selkeästi suurempi. Kyseinen profiili indikoi muun muassa, että henkilön tietotaidon taso datataloudesta on kohtalainen ja että hän suojaa jossain määrin dataansa ja yksityisyyttään verkossa. Alle 20-vuotiaiden tulokset jakautuvat puolestaan yllättävän tasaisesti lähes kaikkiin profiileihin, mistä voi päätellä esimerkiksi, että nuorten keskuudessa tietotaito henkilökohtaisen datan suojaamiseksi on vanhempia ikäryhmiä vähäisempi. Nuoret tuntevat myös selvästi vanhempia enemmän luottamusta digitaalisten palveluiden tarjoajia kohtaan. 

Onko yksityisyys nuorille diginatiiveille vähemmän merkityksellinen? Onko palveluiden ihana ilmaisuus pidemmän aikahorisontin vielä puuttuessa tärkeämpää? Osaselitys voisi olla lasten ja nuorten vähäisempi ymmärrys datatalouden mekanismeista ja liiketoimintamalleista. Pikakysely syksyllä 2020 ympäri Suomen sijaitsevissa keskiasteen kouluissa ja lukioissa kuitenkin osoitti, että lapsilla ja nuorilla on kiinnostusta kehittää datatalouden taitojaan. Kyselyyn vastanneita oli noin 80, joista seitsemän kymmenestä piti Digiprofiilitestiä hyödyllisenä ja kaksi viidestä aikoi muuttaa verkkokäyttäytymistään testin tekemisen jälkeen. 

Ymmärrys lisää vaikuttamismahdollisuuksia

Koska digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen ja helpottavat ja hauskuuttavat ihmisten elämää vastaisuudessakin, on tärkeää ymmärtää, mihin kaikkeen palveluissa sitoutuu ja miten asioihin voi vaikuttaa. Tämä koskee paitsi lapsia ja nuoria, myös meitä aikuisia. Jotta datataloudesta saadaan kaikki hyöty irti – jäämättä globaalien jättiläisten jalkoihin – on arkipäivän digitaitojen ulotuttava nykyistä syvemmälle datatalouden lukuisiin kerroksiin. 

Taitojen laaja-alainen kehittäminen varmistaa Suomen ja Euroopan liiketaloudellisen menestyksen datatalouden muutoksissa. Samalla varmistetaan, että oikeus yksityisyyteen toteutuu ja uudet syntyvät digitaaliset palvelut ovat reilun datatalouden palveluja. 

Opi lisää tulevaisuustaitoja

Sitran kaikille avoimet Studia futuralia -tilaisuudet tuovat tulevaisuusaiheet lähelle helpossa ja mutkattomassa muodossa. Ensimmäinen Studia futuralia -tilaisuus järjestetään perjantaina 19.3. Siinä pohditaan, onko yksityisyys internetissä lopullisesti menetetty ja kaventaako sosiaalinen media ihmisten maailmankuvaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Ilmoittaudu tilaisuuteen Olenko verkon vietävissä? -tapahtumasivulla.