Teini-ikäinen Mediakasvatusseura katsoo tulevaisuuteen toiveikkaana

18.12.2020

Puheenvuoro

Mediakasvatusseura täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Juhlan kunniaksi Seuran vs. toiminnanjohtaja Christa Prusskij kirjoitti vuoden 2020 viimeisen Puheenvuoron.

Christa Prusskij

Kirjoittaja toimii Mediakasvatusseuran vs. toiminnanjohtajana, jota kiinnostaa erilaiset digitaaliset oppimisen tavat ja mahdollisuudet tässä muuttuvassa maailmassa. YouTube-videoiden avulla Christa on opetellut uudelleen virkkaamaan.

Juhlistimme joulukuussa 15-vuotiasta Mediakasvatusseuraa. Mediakasvatusseura ry (Sälsskapet för Mediefostran) perustettiin vuonna 2005 ja ensimmäisissä säännöissä lukee näin: Mediakasvatusseura on perustettu edistämään mediakasvatuksen monitieteisen tutkimuksen yleisiä edellytyksiä ja käytäntöjä Suomessa ja sen tehtävänä on edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden yksilöiden ja yhteisöjen yhteistoimintaa.

Tämä tehtävä on pääosin pysynyt samana, mutta kuitenkin laajentunut siten, että Mediakasvatusseuran ytimessä ovat lapset, nuoret sekä mediataidoiltaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa toimivat ammattilaiset. Jotta tämä onnistuu, on tavoitteenamme tarjota tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta, materiaaleja ja ajankohtaista tietoa mediakasvatuksen kentältä.

Kun Mediakasvatusseura täytti 10 vuotta, Seurassa toimitettiin Minne menet, mediakasvatus? -julkaisu, missä mediakasvatusalan toimijat pohtivat mediakasvatuksen tulevaisuuden skenaarioita. Näin tehtiin myös 15-vuotisjuhlissa 15. joulukuuta, jolloin pohdimme trendikkäästi megatrendejä.

Kun tarkastellaan mennyttä 15 vuotta, niin teknologinen kehitys on ollut huimaa. Elämme sovellusten, verkon ja digitaalisuuden aikakautta. Samaan aikaan moni asia on kuitenkin pysynyt samana näiden 15 vuoden aikana. Tarve mediakriittisen lukutaidon tai medialukutaitojen ylläpitämiseen on ennemminkin kasvanut kuin vähentynyt. Tulevaisuudessa huomiota on kiinnitettävä mediataitojen ja teknisen median käyttötaitojen lisäksi myös kestävyyden, eriarvoistumisen, hyvinvoinnin ja turvataitojen teemoihin. Nämä määrittelevät pitkälti maailmaa, missä elämme jo nyt sekä minkälaista elämää haluamme tulevaisuudessa elää.

Mediakasvatusseura on siis teini-ikäinen. Teini-ikäisiksi emme ole ehkä tarpeeksi ärsyttäviä tai kovaäänisiä, mutta olemme (media)maailmasta ja sen ilmiöistä kiinnostuneita, eteenpäin katsovia ja toiveikkaita, koska tämän hetken teini-ikäisillä on paljon annettavaa.