Ilmiölähtöistä media- ja seksuaalikasvatusta lukioon

17.1.2020

Puheenvuoro

Mediakasvatuksen keskeisenä tavoitteena pidetään eri-ikäisten ihmisten medialukutaidon – koulumaailmassa myös ”monilukutaidon” – edistämistä.  Media- tai monilukutaito ei kuitenkaan ole erilaisia aihealueita kattava yleispätevä taito. Ollakseen medialukutaitoinen tulee tuntea sitä aihealuetta, josta media puhuu.  

Päivi Rasin lähikuva

Päivi Rasi

Kirjoittaja on Mediakasvatusseuran hallituksen puheenjohtaja, kasvatustieteen apulaisprofessori Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksessa sekä mediakasvatuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

On vaikeaa hankkia ja kriittisesti arvioida medioissa olevaa tietoa esimerkiksi avaruusfysiikasta, jollei riittävästi tunne aihealuetta. Syvällisessä mediakasvatuksessa yhdistyvät mediakasvatusosaaminen ja aihealueen osaaminen. Tähän perustuvat myös koulujen valtakunnalliset opetussuunnitelmat, joissa mediakasvatus on kaikkien oppiaineiden opettajien työmaata – ei erillinen oppiaine.

Yksi hyvinvoinnin kannalta tärkeä, mutta koulumaailmassa pienessä roolissa oleva aihealue on seksuaalisuus. Seksuaalisuuden ja median kytkökset eivät ole mediakasvatuksessa uusia. Mediakasvatusseura on julkaissut vuonna 2016 mediatutkija Sanna Spisakin tuottaman oppaan aiheesta, ja lisäksi esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tarjonnut ja tarjoaa niistä tietoa. Havahduin seksuaalikasvatuksen ja mediakasvatuksen yhteistyön tärkeyteen erityisesti juteltuani Sexpon toimijoiden kanssa Mediakasvatusseuran tilaisuudessa viime vuonna. Vähän tämän jälkeen seksuaalikasvatuksen nykytilaa kuvattiin Ylen uutisjutussa ”mielivaltaiseksi” ja koulujen seksuaalikasvatuksen laatua kirjavaksi. Jutun viesti oli selkeä: kouluihin tarvitaan lisää hyvää seksuaalikasvatusta.

Syvällisessä mediakasvatuksessa yhdistyvät mediakasvatusosaaminen ja aihealueen osaaminen.

Kouluissa on tarvetta myös laadukkaalle mediakasvatukselle. Opettajat puolestaan toivovat usein pedagogisia malleja siihen, miten toteuttaa mediakasvatusta käytännössä. Näistä lähtökohdista kehitimme Marjaana Kankaan kanssa osana DigiGO! hanketta monilukutaidon tukemiseen erityisesti lukiossa suunnatun pedagogisen mallin nimeltään ”MOPPI – Monilukutaidon ilmiölähtöinen oppiminen”. Parhaillaan työn alla on mallin soveltamista käytännön opetustyöhön tukeva avoin verkkosivusto.

Viime syksynä myös testasimme MOPPI -mallia osana DigiGO! hanketta rovaniemeläisessä Lyseonpuiston lukiossa juuri seksuaalisuuden aihealueessa. Yhdessä eri oppiaineiden (historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, terveystieto, äidinkieli ja kirjallisuus) opettajien kanssa suunnittelimme ja toteutimme mallin avulla uuden, oppiaineita yhdistävän ilmiölähtöisen teemakurssin “Seksuaalisuuden monet kuvat”. Kurssin tavoitteena oli kehittää opiskelijoiden seksuaalisuuteen liittyvää monilukutaitoa. Kurssin aikana opiskelijat valitsivat seksuaalisuuden teemasta heitä itseään kiinnostavan ilmiön, jonka näyttäytymistä medioissa he tutkivat, analysoivat ja raportoivat eri oppiaineiden näkökulmista.

Kokeilumme oli joiltakin osin vielä hapuilevaa, mutta jätti jälkeensä uskon yhteistyön voimaan sekä innon jatkaa sitä. Media on keskeinen seksuaalisuutta koskevien käsitysten lähde. Viime aikaiset uutiset lapsiin ja nuoriin kohdistuvista seksuaalirikoksista ja seksuaalirikosepäilyistä kertovat sosiaalisen median roolista rikosten synnyssä. Mediakasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen yhteistyölle on todellinen tarve.