Muiden mediasta meidän mediaksi -oppaasta sanottua

Muiden mediasta meidän mediaksi -opas vastaa aitoon tarpeeseen saada nuorten parissa toimivien ammattilaisten tueksi mediakasvatusmateriaalia ja menetelmiä, jotka edistävät nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tuorein ja tärkein tavoin. Kulttuurisensitiivisyys on toimintatapa, jonka jokaisen mediakasvattajan ja ammattilaisen soisi ottavan omakseen. Käsillä oleva opas on yksi kaivattu askel kohti tätä tavoitetta ja inklusiivisempaa mediakasvatusta. Käytännön toimintamallien ohella se auttaa ammattilaisia pohtimaan omia tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, ennakkoluuloja ja asenteita, joita jokainen kantaa työhönsä nuorten pariin. Miten sinä tuet työssäsi nuorten mediataitoja, toimijuutta ja moninaista ääntä mediassa?

Mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja, MLL

Muiden mediasta meidän mediaksi on käytännönläheinen mediakasvatusopas nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Oppaan harjoitukset ovat selkeitä ja pedagogisesti toimivia. Opas tukee nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta. Ammattilaiselle se avaa, mitä kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa ja miksi se on tärkeää, kun työskennellään maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa. Heti ensilukemalta innostuin tehtävistä ja halusin päästä testailemaan niitä. Käytännöllisyyden lisäksi pidin siitä, että käytetyt käsitteet on määritelty ja ohjaajille on annettu välineitä käsitellä omia ennakkoasenteitaan niitä tuomitsematta. Oppaasta jää positiivinen tunne. Sellainen, että se on tarkoitettu ihan kaikille asiasta kiinnostuneille.

Mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen, Uutismedian liitto

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi