Johdatus digihyvinvointiin

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketin tarkoituksena on edistää nuorten digihyvinvointia. Sana digihyvinvointi vilahtelee paketin materiaaleissa useasti, joten ennen syvempää sukellusta aiheeseen on hyvä tietää, mitä käsitteellä tarkoitetaan.

Alla oleva video johdattelee sinut digihyvinvoinnin äärelle ja selventää, mistä digihyvinvoinnissa on kyse.

 Pohdittavaksi

  • Mitä tasapainoinen mediasuhde sinulle tarkoittaa ja merkitsee?
  • Minkälaiselta sinun media-arkesi tällä hetkellä näyttää? Minkälaisia laitteita tai sovelluksia käytät päivittäin?
  • Mitkä asiat kuormittavat hyvinvointiasi tällä hetkellä? Onko niillä jotain tekemistä digiteknologian tai median käytön kanssa?
  • Ovatko jotkin kuormittavista tekijöistä sellaisia, joihin pystyisit itse vaikuttamaan?
  • Mitkä asiat kuormittavat ihmisten hyvinvointia mielestäsi eniten digitalisoituneessa yhteiskunnassamme?
  • Käy halutessasi tekemässä MLL:n Nuortennetin Digihyvinvointi-testi ja pohdi testin avulla omaa mediankäyttöäsi.

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi