Mediataidot hyvinvoinnin tukena

verkkokoulutus toisen asteen opettajille

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -verkkokoulutus toisen asteen opettajille. Kuvituselementtejä, kuten tietokone, kahvikuppi, kuulokkeet, koripllo, aivot ja aurinkolasit.

Tervetuloa vahvistamaan valmiuksiasi tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia mediataitojen ja digihyvinvoinnin näkökulmasta!

Mediakasvatusseura järjestää maksutonta täydennyskoulutusta lukion ja ammatillisen koulun opettajille. Webinaareista ja soveltavista tehtävistä koostuva koulutus tarjoaa kiinnostavia asiantuntijaluentoja, valmiita materiaaleja ja työskentelyvinkkejä sekä mahdollisuuden jakaa ideoita ja kokemuksia kollegoiden kanssa ympäri Suomen. Koulutus järjestetään viimeisen kerran kesäkuun 2021 aikana.

”Koulutus oli selkeästi jäsennelty ja antoisa kokonaisuus. Materiaalit olivat laadukkaita. Oli mukavaa keskustella eri asteilla opettavien kollegoiden kanssa.”

”Oli kiinnostavaa ja mieltä ylevöittävää saada kuunnella laadukkaita asiantuntijaluentoja.”

”Olipa ilo osallistua näin hyvin järjestettyyn kolutukseen. Tuntui turvalliselta osallistua digihommiin, kun oli etukäteen selkeät ohjeet. Luennoitsijat oli valittu hyvin.”

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digihyvinvoinnin jäljillä -hanketta (Opetustoimen- ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2020).

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

KOULUTUS LYHYESTI

Koulutus vahvistaa opettajien valmiuksia tukea opiskelijoiden hyvinvointiosaamista sekä monipuolisten mediataitojen kehittymistä. Koulutuksesta saa tietoa ja konkreettisia työvälineitä:

 • tunnistaa monipuolisesti median käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä,
 • tarkastella mediaympäristöjä nuorten osallisuuden ja oppimisen tukemisessa sekä
 • ohjata opiskelijoita hyödyntämään digitaalisia ympäristöjä ja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti.

Koulutus käynnistyy kick off -verkkoseminaarilla, jossa asiantuntijapuheenvuorot ja ryhmätyöskentely johdattelevat koulutuksen teemoihin. Tämän jälkeen koulutus jatkuu neljän webinaarin ja soveltavien tehtävien muodossa. Kokonaisuus on yhden opintopisteen laajuinen ja koostuu neljästä osiosta.

KOULUTUKSEN KÄYNNISTYS

Koulutus käynnistyy kick off -verkkoseminaarilla, jossa johdatellaan digihyvinvointiin ja tehdään katsaus jokaiseen koulutuksen neljään osioon: media ja aivojen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi media-arjessa, digitaaliset mediat sosiaalisena ympäristönä sekä digitaaliset laitteet oppimisen ja hyvinvoinnin tukena. Tulevissa webinaareissa vierailevat asiantuntijat esittäytyvät seminaarissa ja osallistujat pääsevät ryhmätyöskentelyn muodossa pohtimaan koulutuksen teemoja oman työnsä kautta.

TOTEUTUS

 • Kick off -verkkoseminaari (4,5 h)

Huom! Kolmanteen koulutukseen 8.6.2021–23.6.2021 ei kuulu kick off -verkkoseminaaria.

1. OSIO: MEDIAN KÄYTTÖ JA AIVOJEN HYVINVOINTI

Ensimmäisessä osiossa keskitytään fyysiseen terveyteen digitaalisessa ajassa. Syvennymme erityisesti aivojen hyvinvointiin ja kuulemme uusimpien aivotutkimusten tuloksia liittyen median käyttöön. Pohdimme minkälaisia mediataitoja fyysisestä terveydestä huolehtiminen vaatii opiskelijoilta ja miten taitojen vahvistumista voidaan tukea opetuksessa. Suunnittelemme myös, miten opetustilanteita voidaan järjestää aivojen hyvinvointia tukevalla tavalla. Webinaarissa on mukana Helsingin yliopiston psykologian professori ja aivotutkija Kimmo Alho.

“Aikuisikään saakka kehittyvät itsesäätelytaidot ovat tärkeitä tämän päivän media-arjessa, jossa lukuisat keskeytykset häiritsevät keskittymistämme ja loputtomat virikkeet houkuttelevat kiinnostavien asioiden äärelle.”

Ydinsisältöjä: aivojen hyvinvointi, itsesäätelytaidot ja ajanhallinta, ergonomia ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen

TOTEUTUS

 • ennakkomateriaaleihin tutustuminen (30 min)
 • webinaari (1. ja 2. koulutustoteutus 1,5 h, 3. koulutustoteutus 2 h)
 • soveltavat tehtävät (1 h)

2. OSIO: PSYYKKINEN HYVINVOINTI MEDIA-ARJESSA

Toisessa osiossa käsitellään mielen hyvinvointia digitaalisessa arjessa. Tarkastelemme nuorten psyykkistä kehitystä esimerkiksi identiteetin muodostumisen kautta sekä pohdimme, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita medioitunut arki sille asettaa. Tarkastelemme erilaisia tapoja tukea nuoren tietoista median käyttöä ja tasapainoista media-arkea esimerkiksi tunteiden tunnistamisen kautta. Pohdimme myös, miten opettajat voivat työssään tukea näiden mediataitojen vahvistumista. Webinaarissa on mukana Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori ja psykologi Katariina Salmela-Aro.

”Opettavien aineiden ja akateemisten taitojen lisäksi koulussa tulisi keskittyä myös tunnetaitojen kehittämiseen, sillä ne ovat tärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille.”

Ydinsisältöjä: nuoren psyykkinen kehitys digitaalisessa ajassa, tunteiden tunnistaminen, elämykset ja mediasta nauttiminen, tasapainoinen media-arki

TOTEUTUS

 • ennakkomateriaaleihin tutustuminen (30 min)
 • webinaari (1. ja 2. koulutustoteutus 1,5 h, 3. koulutustoteutus 2 h)
 • soveltavat tehtävät (1 h)

3. OSIO: DIGITAALINEN MEDIA SOSIAALISENA YMPÄRISTÖNÄ

Kolmannessa osiossa tarkastellaan digitaalisia medioita sosiaalisina ympäristöinä. Pohdimme, miten tukea opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta mediataitojen ja mediakasvatuksen keinoin. Tutustumme inklusiivisen mediakasvatuksen malliin, jonka tavoitteena on nuorten osallistaminen, mediataitojen vahvistaminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Pohdimme mallin soveltamista eri oppiaineissa. Mukana webinaarissa on Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen.

“Nuorten osallistumisen tukeminen digikulttuurissa on tärkeää, koska osallistuminen aktivoi valinnan ja päätöksen tekemisen taitoja.”

Ydinsisältöjä: nuorten vuorovaikutus verkossa, osallisuus, medialukutaito, inklusiivinen mediakasvatus

TOTEUTUS

 • ennakkomateriaaleihin tutustuminen (30 min)
 • webinaari (1. ja 2. koulutustoteutus 1,5 h, 3. koulutustoteutus 2 h)
 • soveltavat tehtävät (1 h)

4. OSIO: DIGITAALISET LAITTEET OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKENA

Neljännessä osiossa syvennymme digitaalisten laitteiden pedagogiseen hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa. Miten erilaisia medioita hyödyntämällä voidaan rakentaa opiskelijoille innostavia ja merkityksellisiä oppimistilanteita ja parhaimmillaan nostaa oppiminen aivan uudelle tasolle. Lopputehtävässä sovelletaan kaikkia koulutusosioita ja suunnitellaan opiskelijan hyvinvointia ja oppimista tukevan opetuksen järjestämistä omien oppiaineiden näkökulmasta. Mukana webinaarissa on Jyväskylän yliopiston tietoteknologian opetuskäytön professori Päivi Häkkinen.

“Oppimistehtävien sytyttävyys, kiinnostavuus ja innostavuus voi parhaimmillaan saada aikaan kognitiivista ja emotionaalista sitoutumista sekä osallisuuden ja omistajuuden tunnetta. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tukea tällaisia oppimiskokemuksia.”

Ydinsisältöjä: digitaaliset laitteet opetuksessa, yhteisöllinen oppiminen, tekniset mediataidot

TOTEUTUS

 • ennakkomateriaaleihin tutustuminen (30 min)
 • webinaari (1. ja 2. koulutustoteutus 1,5 h, 3. koulutustoteutus 2 h)
 • lopputehtävä (4 h 45 min)

KEVÄÄN JA KESÄN 2021 KOULUTUKSET

1. KOULUTUS

13.1.2021–24.2.2021

Kick off -seminaari 13.1.2021 klo 9.30–14.30

1. Webinaari: 20.1.2021 klo 16.00–17.30

2. Webinaari 27.1.2021 klo 16.00–17.30

3. Webinaari 3.2.2021 klo 16.00–17.30

4. Webinaari 10.2.2021 klo 16.00–17.30

Jokaiseen webinaariin valmistaudutaan tutustumalla itsenäisesti  ennakkomateriaaleihin. Webinaarin välissä tehdään soveltavia tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmissä. Viimeisessä webinaarissa annetun lopputehtävän palauttamiseen on aikaa kaksi viikkoa.

Koulutus on päättynyt.

2. KOULUTUS

10.3.2021–21.4.2021

Kick off -seminaari 10.3.2021 klo 9.00–14.30

1. Webinaari: 17.3.2021 klo 16.00–17.30

2. Webinaari 24.3.2021 klo 16.00–17.30

3. Webinaari 31.3.2021 klo 16.00–17.30

4. Webinaari 7.4.2021 klo 16.00–17.30

Jokaiseen webinaariin valmistaudutaan tutustumalla itsenäisesti  ennakkomateriaaleihin. Webinaarin välissä tehdään soveltavia tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmissä. Viimeisessä webinaarissa annetun lopputehtävän palauttamiseen on aikaa kaksi viikkoa.

Koulutus on päättynyt.

3. KOULUTUS

8.6.2021–23.6.2021

1. Webinaari: 8.6.2021 klo 10.00–12.00

2. Webinaari 11.6.2021 klo 10.00–12.00

3. Webinaari 15.6.2021 klo 10.00–12.00

4. Webinaari 17.6.2021 klo 10.00–12.00

Jokaiseen webinaariin valmistaudutaan tutustumalla itsenäisesti  ennakkomateriaaleihin. Webinaarin välissä tehdään soveltavia tehtäviä sekä itsenäisesti että ryhmissä. Viimeisessä webinaarissa annettu lopputehtävä tulee palauttaa 23.6. mennessä.

Koulutus on päättynyt.

LISÄTIETOJA

Reetta Haverinen, reetta.haverinen[a]mediakasvatus.fi, +358 50 501 7330

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi