PSYYKKINEN HYVINVOINTI MEDIA-ARJESSA

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketin toinen osio keskittyy mielen hyvinvointiin media-arjessa. Osioon sisältyvät materiaalit kannustavat opiskelijoita pohtimaan, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita media muun muassa mielen hyvinvoinnille ajassamme asettaa, ja minkälaiset strategiat ja selvitytymiskeinot tukevat parhaiten omaa hyvinvointia media-arjessa.

Lyhyessä luentovideossa (materiaali 1) Helsingin yliopiston professori ja psykologi Katariina Salmela-Aro kertoo, minkälainen kasvuympäristö tämän päivän medioitunut arki on nuorille sekä minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita mediankäyttöön liittyy nuorten psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Materiaalisivulta löytyy kysymyksiä, jotka kannustavat opiskelijoita pohtimaan videon sisältöä ja reflektoimaan omaa media-arkea hyvinvoinnin näkökulmasta.

Yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa tehty Mielenterveyden käsi media-arjessa -infograafi (materiaali 2) kannustaa opiskelijoita pohtimaan asioita, joista tasapainoinen ja omaa jaksamista tukeva media-arki koostuu psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Yhteistyötä MIELI ry:n kanssa on tehty myös Millainen selviytyjä olet? -materiaalin (materiaali 3) kohdalla. Materiaali tarjoaa työkaluja erilaisten selviytymiskeinojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen media-arjen pienten ja suurten haasteiden keskellä.

“Opetettavien aineiden ja akateemisten taitojen lisäksi koulussa tulisi keskittyä myös tunnetaitojen kehittämiseen, sillä ne ovat tärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille.”

Katariina Salmela-Aro

kasvatustieteen professori ja psykologi

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi