Aivojen hyvinvointi media-arjessa -infograafi

Oletko pohtinut, miten aivosi jaksavat? Kannattaisi, sillä hyvinvoivat aivot ovat tasapainoisen media-arjen perusta! Toimiakseen ne tarvitsevat niin liikettä, lepoa kuin monipuolista ravintoa.

Oheiseen infograafiin on koottu aivojen hyvinvoinnin rakennuspalikoita erityisesti nuorten media-arkea ajatellen. Materiaalin ja tehtävän tavoite on kannustaa nuoria pohtimaan mediankäyttöään ja mediankäytön tottumuksiaan aivojen hyvinvoinnin näkökulmasta.

TEHTÄVÄ

  • Pohdi media-arkeasi oheisen kuvan avulla ja vastaa kuvassa esitettyihin kysymyksiin (harmaalla pohjalla).
  • Kirjaa vastauksesi muistiin itsellesi mieluisalla tai opettajan ohjeistamalla tavalla.
  • Keskustelkaa tämän jälkeen parin tai ryhmän kanssa vastauksistanne ja infograafin herättämistä ajatuksista.
  • Kirjatkaa muistiin kiinnostavia huomioita ja keskeisiä havaintoja media-arjestanne.

Purkakaa lopuksi tehtävä luokan kesken ja keskustelkaa opettajan johdolla, miten aivojen hyvinvointia kuormittavat media-arjen haasteet olisi mahdollista selättää. Halutessanne voitte sopia yhdessä, mihin aivojen hyvinvointia tukevaan tekoon koko luokka pyrkii panostamaan tällä viikolla.


LISÄTEHTÄVÄ:

Laatikaa yksin, pareittain tai pienissä ryhmissä huoneentaulu aivojen hyvinvoinnin tueksi. Taulun voi toteuttaa digitaalisesti (esim. Padlet, Canva, ThingLink) tai perinteisemmin askartelemalla.

Aivojen hyvinvointi media-arjessa

Tämä Mediakasvatusseuran materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi

Infograafin tekstivastine:

Aivojen hyvinvointi media-arjessa – mitä tarvitaan?

Unta ja lepoa
Uni on aivojen hyvinvoinnin tärkeimpiä kulmakiviä. Nukkuessa aivot puhdistuvat, palautuvat ja uudistavat itseään.

Vaikuttaako median käyttö siihen monelta menet nukkumaan? Annatko aivojesi palautua läpi yön vai vilkuiletko puhelinta yön aikana?

Tyhjäkäyntiä

Hiljaiset, virikkeettömät hetket ovat tärkeitä aivojen palautumiselle ja luovalle ajattelulle.
Annatko aivoillesi myös virikkeettömiä hetkiä?

Rauhaa keskittyä

Älylaitteet vetävät meitä puoleemme kilahteluillaan ja houkuttelevat toisinaan tekemään montaa asiaa yhtä aikaa.

Miten varmistat, ettei sinua häiritä tärkeiden ihmisten tai keskittymistä vaativan tehtävän äärellä?

Monipuolisia virikkeitä

Aivot tykkäävät kun käytät niitä monipuolisesta ja poikkeat rutiineista. Käsillä tekeminen, musiikin kuuntelu ja pienet ongelmanratkaisutehtävät ovat herkkua aivoille.

Kuuluuko sinun arkeesi monenlaista puuhaa? Käytätkö mediaa useilla eri tavoilla? Miten voisit yllättää tai haastaa aivojasi?

Liikettä ja hengästymistä

Liikunta nopeuttaa ajattelua, parantaa tarkkaavaisuutta ja muovaa aivoja muodostaen sinne uusia yhteyksiä. Liikuntaa voikin hyödyntää vaikeiden asioiden opettelussa.

Motivoiko musiikki sinut tanssimaan tai lenkille? Vai kahlitseeko älypuhelin sohvannurkkaan? Miten älylaitteet voisivat liikuttaa sinua?

Kosketusta ja kohtaamisia

Kosketus hellii aivoja ja vähentää esimerkiksi stressiä. Ruudut ovat usein tärkeä kommunikoinnin väline, mutta ne eivät korvaa kasvokkaista yhdessäoloa.

Missä sinä kohtaat tärkeitä ihmisiä? Entä milloin viimeksi halasit?

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi