MEDIAN KÄYTTÖ JA AIVOJEN HYVINVOINTI

Aivot

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketin ensimmäinen osio keskittyy fyysiseen terveyteen ja aivojen hyvinvointiin digitaalisessa ajassa.

Lyhyessä luentovideossa (materiaali 1) Helsingin yliopiston professori, aivotutkija ja psykologi Kimmo Alho kertoo digiteknologian vaikutuksista aivojen toimintaan ja jakaa tärkeää tietoa liittyen nuorten aivojen hyvinvointiin media-arjessa. Materiaalisivulta löytyy kysymyksiä, joita opiskelijat voivat käyttää itsereflektion ja videossa käsiteltyjen asioiden pohtimisen tukena.

Hauska muistipeli (materiaali 2) antaa aivoille virkistävää jumppaa. Samalla peli tarjoaa varteenotettavia vinkkejä aivoterveyden tueksi!

Aivojen hyvinvointi media-arjessa -infograafin (materiaali 3) avulla opiskelijat pääsevät perehtymään asioihin, joita fyysisestä terveydestä ja aivojen hyvinvoinnista huolehtimiseen muun muassa vaaditaan ja tarkastelemaan omaa median käyttöään.

Aivot

“Aikuisikään saakka kehittyvät itsesäätelytaidot ovat tärkeitä tämän päivän media-arjessa, jossa lukuisat keskeytykset häiritsevät keskittymistämme ja loputtomat virikkeet houkuttelevat kiinnostavien asioiden äärelle.”

Kimmo Alho
psykologian professori ja aivotutkija

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi