Sinun hyvinvointibingosi

Miten opiskelijat huolehtivat ystävyyssuhteiden ylläpitämisestä, opiskelusta sekä riittävästä unesta ja liikunnasta media-arjen keskellä? Siirretäänkö ruudut syrjään kun on aika keskittyä tärkeään kokeeseen vai toimiiko some kanavana tehdä koulutehtäviä yhdessä? Kun media-arki on tasapainoissa, opiskelija osaa käyttää mediaa niin, että se tukee hänen ja läheisten hyvinvointia. Hän tunnistaa, millainen median käyttö lisää hyvinvointia ja millainen puolestaan heikentää sitä sekä osaa toimia sen mukaisesti.

Haasta opiskelijasi tarkkailemaan omaa median käyttöään ja pohtimaan sen vaikutuksia arkeen ja hyvinvointiin sekä tekemään valintoja tasapainoisen media-arjen puolesta Sinun hyvinvointibingosi avulla!

Bingo kannustaa nuoria pohtimaan ja keskustelemaan, minkälaisista asioista tasapainoinen media-arki koostuu sekä minkälaisia tekoja he voisivat itse tehdä media-arjessaan oman hyvinvointinsa eteen.

Tarvittaessa saatte inspiraatiota Mediakasvatusseuran Hyvinvointibingosta.

Muistuta opiskelijoita, että median käyttö vaikuttaa eri ihmisten hyvinvointiin eri tavoin eikä yhtä oikeaa tapaa median käyttöön ole. Eri asiat voivat toimia eri ihmisillä ja kaikkien kokemuksia ja mielipiteitä tulee kunnioittaa.

Bingoa voi pelata pareittain tai pienissä ryhmissä. Voitte myös suunnitella koko luokan yhteisen bingon, jolloin jokainen pari tai pieni ryhmä voivat ideoida yhden ruudun. Tehtävän voi suorittaa myös itsenäisesti, jolloin kukin opiskelija tekee itselleen oman bingon ja keskittyy omiin tavoitteisiinsa.

Sopikaa kuinka kauan peli kestää. Viikon? Kuukauden? Vai päättyykö peli kolmeen ensimmäiseen bingoon? Saako voittaja palkinnon?

Keskustelkaa pelin jälkeen, miltä tehtävien suorittaminen tuntui. Olivatko jotkin tehtävät helpompia kuin toiset? Mikä teki niistä helppoja tai haastavia? Entä oliko jokin tehtävistä erityisen toimiva? Voisiko siitä tulla pysyvä tapa?

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi