Minun media-arkeni

Meistä monen kohdalla digitaalinen media on olennainen osa jokapäiväistä arkea. Kun median käyttö on tasapainoista, ei se kuormita hyvinvointia. Sopivissa määrin se voi jopa lisätä sitä: tarjoaahan digitaalinen media meille muun muassa inspiroivia ja viihdyttäviä mediasisältöjä, mahdollisuuksia vuorovaikuttaa ja verkostoitua muiden kanssa tai hakea tietoa kiinnostavista ilmiöistä ja asioista.

Sopiva määrä digitaalista mediaa on kuitenkin yksilö- ja tilannesidonnainen asia. Olennaista on kiinnittää huomiota omiin median käyttötottumuksiin ja tarkkailla median äärellä vietettyjen hetkien aikaansaamia tunteita ja kokemuksia. Pelkkä median parissa vietetty aika ei nimittäin ole paras määre tasapainoiselle median käytölle. Olennaista on pohtia, mihin median äärellä vietetty aika kuluu, minkälaisia vaikutuksia sillä on omaan oloon ja onko median käyttö tietoista.

Oheisen taulukon avulla voit pitää viiden päivän ajan mediapäiväkirjaa ja havainnoida omaa mediasuhdettasi. Oheiset tehtävät kannustavat sinua pohtimaan asioita kuten: käytätkö digitaalista mediaa hyvinvointiasi tukevalla tavalla ja osaatko säädellä median käyttöäsi tilanteissa, joissa se on tarpeen.

Täytä lomake ja tarkastele, miltä media-arkesi tällä hetkellä näyttää!

Tämä Mediakasvatusseuran materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi