DIGITAALISET LAITTEET OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKENA

Kuvituskuva: piirros kuulokkeista ja kirjapinosta

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketin neljännen osion materiaalit herättelevät pohtimaan digitaalisten laitteiden hyödyntämistä oppimisen ja hyvinvoinnin tukena.

Lyhyessä luentovideossa (materiaali 1) Jyväskylän yliopiston tietoteknologian opetuskäytön professori Päivi Häkkinen esittelee, miten digiteknologiaa voidaan hyödyntää fiksusti oppimisen ja opetuksen tukena. Häkkinen kertoo myös, mitä on yhteisöllinen oppiminen ja miksi se on tehokas oppimismuoto sekä mitä lisäarvoa digiteknologia voi yhteisölliseen oppimiseen tuoda. Materiaalisivulta löytyy kysymyksiä, joita opiskelijat voivat käyttää itsereflektion ja videossa käsiteltyjen asioiden pohtimisen tukena.

Sinun hyvinvointibingosi (materiaali 2) kannustaa opiskelijoita pohtimaan, minkälaisia tekoja he voivat arjessaan tehdä hyvinvointinsa ja tasapainoisen mediasuhteen edistämisen eteen.

Minun media-arkeni -lomake (materiaali 3) tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oman media-arjen tarkasteluun ja itsereflektioon helpon kirjanpitotehtävän avulla.

Kuvituskuva: piirros kuulokkeista ja kirjapinosta

MATERIAALI 3

Minun media-arkeni

“Oppimistehtävien sytyttävyys, kiinnostavuus ja innostavuus voi parhaimmillaan saada aikaan kognitiivista ja emotionaalista sitoutumista sekä osallisuuden ja omistajuuden tunnetta. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tukea tällaisia oppimiskokemuksia.”

Päivi Häkkinen
tietoteknologian opetuskäytön professori

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi