Digitaalinen media sosiaalisena ympäristönä -video

Videossa Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen käsittelee nuorten digitaalista eriytymistä ja syrjäytymistä sekä inklusiivista mediakasvatusta hyvinvoinnin näkökulmasta.

Videossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tarkoittaa nuorten digitaalinen eriytyminen?
  • Mitä tekemistä tällä on digihyvinvoinnin kanssa?
  • Miten digitaalista eriytymistä voidaan ehkäistä?

Pohdittavaksi

  • Minkälaisesta mediatekemisestä pidät? Kuvaatko tai katsotko videoita, piirrätkö sarjakuvia, teetkö musiikkia tai pidätkö blogia? Entä mitä haluaisit oppia tai kokeilla? Jos olet kiinnostunut esimerkiksi videoiden tekemisestä, tutustu tubetuksen ja vloggauksen perusteisiin!
  • Oletko törmännyt vaikuttavaan mediasisältöön? Muuttiko ystäväsi somepostaus mielipidettäsi jostain asiasta? Herättikö blogiteksti pohtimaan maailman tilaa? Motivoiko YouTube-video sinua treenaamaan? Pohdi mediasisällön tekijän motiiveja ja vaikutuskeinoja sekä sitä, miksi ja miten kyseinen sisältö vetosi sinuun. Voit käyttää pohdintojesi tukena myös Mediakasvatusseuran Miten meihin vaikutetaan -videota.
  • Oletko itse pyrkinyt vaikuttamaan, osallistumaan tai tuomaan mielipiteesi kuuluviin median avulla? Voisitko ajatella tekeväsi niin? Jos saisit mahdollisuuden, minkälaisen viestin haluaisit välittää esimerkiksi Suomen päättäjille, idolillesi, koulusi henkilökunnalle tai vaikka jollekin suuryritykselle tai organisaatiolle?
  • Minkälaisiin sosiaalisen median yhteisöihin kuulut? Mikä on niiden merkitys elämässäsi ja millainen on roolisi eri yhteisöissä? Pääsetkö osallistumaan ja tuletko kohdatuksi haluamallasi tavalla?

Vinkki! MLL:n Nuortennetti tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja ideoita omien mediatuotosten tekoon ja niiden julkaisuun. Voit esimerkiksi piirtää piirroskuvia värityskuviksi, tehdä Nuortennettiin mediatuotoksen tai ryhtyä Nuortennetin toimittajaksi.

Tämä Mediakasvatusseuran materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi