DIGITAALINEN MEDIA SOSIAALISENA YMPÄRISTÖNÄ

Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipaketin kolmas osio käsittelee digitaalista mediaa sosiaalisena ympäristönä. Materiaalit tarjoavat työkaluja, joiden avulla opiskelijat pääsevät pohtimaan sosiaalista hyvinvointiaan ja osallisuuttaan media-arjessa sekä vuorovaikutustaitojaan. Osiossa käsitellään myös digiturvallisuuteen liittyviä asioita.

Lyhyessä luentovideossa (materiaali 1) Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen käsittelee digitaalista eriytymistä sekä inklusiivista mediakasvatusta nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta. Materiaalisivulta löytyy kysymyksiä, joita opiskelijat voivat käyttää itsereflektion ja videossa käsiteltyjen asioiden pohtimisen tukena.

Miten toimit sosiaalisessa mediassa? -itsearviointilomake (materiaali 2) on työkalu, jonka avulla kuka tahansa voi pohtia ja tarkastella omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia omaan ja muiden hyvinvointiin sosiaalisessa mediassa.

Nuoren digiturvataidot -materiaalin (materiaali 3) avulla opiskelijat pääsevät pohtimaan digiturvallisuuteen liittyviä asioita erilaisten esimerkkitilanteiden avulla. Materiaali tarjoaa paljon mietittävää, mutta myös konkreettisia vinkkejä erilaisiin uhkaaviin tilanteisiin, joita nuoret saattavat digitaalisissa ympäristöissä kohdata. Materiaali on tuotettu yhteistyössä useiden alan asiantuntijoiden kanssa.

“Nuorten osallistumisen tukeminen digikulttuurissa on tärkeää, koska osallistuminen aktivoi valinnan ja päätöksen tekemisen taitoja.”

Sirkku Kotilainen
mediakasvatuksen professori

Materiaali on osa Opetushallituksen rahoittamassa Digihyvinvoinnin jäljillä -hankkeessa (2020–2021) tuotettua Mediataidot hyvinvoinnin tukena -materiaalipakettia. Materiaalipakettiin kuuluu neljä digitaaliseen hyvinvointiin keskittyvää materiaalikokonaisuutta.

Mediataidot hyvinvoinnin tukena
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi