Vanhempainilta: Kohti tasapainoista digiarkea

– Miten tukea lapsen myönteistä median käyttöä?

Kohti tasapainoista digiarkea on valmis vanhempainiltamateriaali, joka antaa tietoa ja vinkkejä lapsen ja koko perheen hyvinvointia tukevaan median käyttöön.

Materiaali auttaa tarkastelemaan median käytön vaikutuksia hyvinvointiin sekä kannustaa yhteiseen pohdintaan siitä, mitä on myönteinen ja perheen hyvinvointia lisäävä median käyttö ja miten sitä voi tukea.

Sinun ei tarvitse olla median käytön asiantuntija pitääksesi vanhempainillan ja voit sanoa sen ääneen myös muille. Voitte yhdessä vanhempien kanssa ihmetellä uusia mediailmiöitä ja tarvittaessa ideoida luokalle yhteisiä toimintatapoja median käyttöön liittyen.

Median käyttö vaikuttaa hyvinvointiimme yksilöllisesti eikä yhtä oikeaa tapaa median käyttöön ole. Siksi on tärkeää huomioida perheiden yksilölliset tarpeen ja toiveet.

Materiaali on suunniteltu ensisijaisesti alakoulun vanhempainiltoihin, mutta se toimii erinomaisesti myös kasvatusalan opiskelijoiden ja ammattilaisten koulutuksessa sekä tietopakettina vanhemmille tai kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle.

Vanhempainillan tavoite

  1. Antaa tietoa median ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä.
  2. Antaa vinkkejä, miten ohjata lapsen median käyttöä niin, että se tukee hänen ja koko perheen hyvinvointia.
  3. Tunnistaa ja vahvistaa median käytön myönteisiä puolia sekä tunnistaa ja välttää median käytön kielteisiä puolia.

Tavoitteena on koko perheen hyvinvointi ja tasapainoinen digiarki!

Materiaali sisältää

Vanhempainiltadiaesitys

Diaesitys sisältää tietoiskuja media vaikutuksista hyvinvointiin, yhteisiä keskustelutehtäviä sekä muiden vanhempien oivalluksia perheen median käytöstä. Lue ohjeet diaesityksen kokoamiseen ja vanhempainillan pitämiseen.

Ohjeet vanhempainillan järjestämiseen

Ohjeissa kerrotaan, mitä valmisteluja tulee tehdä ennen vanhempainiltaa (kysely oppilaille ja esityksen kokoaminen), kuvataan lyhyesti käsiteltävät teemat ja muistutetaan kotiinjaettavasta Koululaisen mediabingosta.

Ennakkokysely oppilaille

Oppilaille tehtävä ennakkokysely pohjustaa vanhempainillassa käytävää keskustelua kartoittamalla oppilaiden ajatuksia, kokemuksia ja toiveita median käyttöön liittyen.

Koululaisen mediabingo

Koululaisen mediabingo jaetaan vanhempainillan päätteeksi. Bingo antaa konkreettisia vinkkejä ja inspiraatiota, kuinka tukea koko perheen hyvinvointia ja tasapainoista digiarkea.

Tämä Mediakasvatusseuran materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi