Val och AI — Vad behöver jag veta?

I videon funderar vi på vad det innebär att påverka val och hur artificiell intelligens kan användas. Vad ska man komma ihåg när man delar innehåll på internet?

Fundera

  • Hur ser artificiell intelligens ut i din vardag?
  • Kan du komma på exempel där artificiell intelligens skulle ha använts vid valinflytande?
  • Vem litar du på, på Internet?
  • Hur mycket litar du på olika institutioner i vårt samhälle? Kan du lita på lärarna i din skola? Litar du på vad polisen säger?
  • Varför är det dåligt om vi inte kan lita på varandra?
  • Varför kan ett minskat förtroende skada Finlands demokrati?

Materialet på finska finns här.

Producerat i samarbete med journalist Ingrid Svanfeldt.
Video: Sofia Grönberg

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi