Unga och sociala medier

Olika mediemiljöer, i synnerhet sociala medier, är en integrerad och naturlig del av barns och ungas liv. Syftet med detta material är att stärka kunskapsbasen och förståelsen av ungas medieverklighet, speciellt i relation till digitala miljöer och sociala medier.

Producerat av:

Sällskapet för mediefostran

År:

2017

Publikationen Unga och sociala medier erbjuder dig som arbetar med barn och unga verktyg i hur du kan stödja och handleda ungdomar i detta livsområde. Materialet ger en ökad kunskap kring mediekunskapsrelaterade frågor, och väcker tankar kring hur medielandskapet och dess fenomen påverkar oss.

I publikationen behandlas medievärldens fenomenen och utmaningarna, mediekritik, digitalt spelande och identitetsfrågor samt digitalt välmående. I slutet av materialet hittar du även en användbar ordlista.

Materialet är riktat till pedagoger, ungdomsarbetare, projektansvariga, professionella inom medie- och kulturbranschen, och andra intresserade. Materialet kan användas i skolan, biblioteket eller vid rådgivning för t.ex. föräldrar som har frågor som berör ungas medieanvändning.