Tutkimusmatka tunteisiin

Työkalu oman maailmankuvan tarkastelun tueksi

Oman maailmankuvan avartaminen ja suhtautumistapojen muuttaminen alkaa omien tunteiden tunnistamisesta ja hyväksymisestä. Omien tunteiden äärelle pysähtyminen auttaa tunnistamaan syitä oman toiminnan ja suhtautumistapojen taustalla. Tällöin on helpompaa olla avarakatseinen ja avoin myös erilaisille näkemyksille sekä suhtautua asioihin uteliaasti eikä torjuvasti.

Oheinen työkalu auttaa sinua tarkastelemaan omaa käytöstäsi ja tunteidesi vaikutusta toimintaasi kohdatessasi ihmisiä, joiden ajatukset eivät ole linjassa omiesi kanssa. Ehkä tämä pieni tutkimusmatka tunteisiin kannustaa sinua myös avartamaan omaa maailmankuvaasi!

Voit hyödyntää materiaalia oman toimintasi ja tunteidesi reflektointiin esimerkiksi alla olevalla tavalla.

TEHTÄVÄ

Tarkastele oheisen kuvan avulla toimintaasi tilanteissa, joissa käytät mediaa tai olet vuorovaikutuksessa muihin median välityksellä.

  • Mikä väri kuvaa parhaiten toimintaasi tilanteissa, joissa kohtaat näkemyksiä tai mielipiteitä, jotka eivät ole linjassa omiesi kanssa?
  • Jos toimintaasi kuvastaa parhaiten väri punainen tai sininen, miten voisit muuttaa ajattelu- ja toimintatapojasi ollaksesi avarakatseisempi?

Keskustelkaa pienryhmissä/pareittain vastauksistanne ja miettikää yhdessä, kuinka saisitte vahvistettua kuvan vihreän värisiä toimintatapoja media-arjessanne. Kirjatkaa ylös ainakin muutama konkreettinen teko.

Lisää tietoa, harjoituksia ja vinkkejä keskustelun ja pohdinnan tueksi:

Lähde (mukailtuna):
ERA: Education and Research Archive: Worldview Threat Thremometer (2021)

Materiaalin tuottaja: Mediakasvatusseura / Reetta Haverinen
Yhteistyössä: Critical-hanke
Grafiikat ja kuvitukset: Marjukka Juhantila
Julkaisuvuosi: 2022

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi