Tutkimusmatka median representaatioihin

Se, mitä mediassa näemme, ei aina kerro asioista koko totuutta tai vastaa todellisuutta. Asioita esitetään eri näkökulmista, ilmiöitä kehystetään, kuvia rajataan ja muokataan. Paljon asioita jätetään myös tekstien ja kuvien ulkopuolelle. Myös se, millä tavalla itse suhtaudumme asioihin ja minkälaisten lasien läpi katsomme maailmaa, vaikuttaa vastaanottoomme ja tulkintoihimme erilaisista mediasisällöistä. Alogritmeilla on myös näppinsä pelissä varsinkin sosiaalisen median ympäristöissä seikkaillessa: se mitä näet, on usein kuratoitua, muokattua ja sinulle räätälöityä sisältöä.

Välillä on hyvä tarkastella lähemmin mediasisältöjen esittämää todellisuutta, mutta myös “silmälaseja”, joiden läpi katsoo maailmaa. Joskus ”lasit” on ehkä syytä vaihtaa tai ainakin pyyhkiä pölyistä. Ehkäpä alta löytyvä työkalu auttaa sinua putsaamaan lasiesi linssejä ja suhtautumaan maailmaan ja asioihin avarakatseisemmin?

TEHTÄVÄ

Tarkastele oheista materiaalia ja siinä esitettyjä kysymyksiä yksin tai parin kanssa. Tee tarvittaessa muistiinpanoja.

Keskustelkaa luokassa lopuksi opettajan johdolla yhdessä tekemistänne huomioista ja pohtikaa keinoja, joilla voisitte avartaa maailmankuvaanne ja mediamaailmaanne.

Tutkimusmatka median representaatioihin

Materiaalin tuottaja: Mediakasvatusseura / Reetta Haverinen
Yhteistyössä: Ujuni Ahmed
Grafiikat ja kuvitukset: Marjukka Juhantila
Julkaisuvuosi: 2022

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi