Tolka och producera

Stöd för analys av medieinnehåll och för att utveckla mediekritisk tänkande och mediekunskaper

Tolka och producera – stöd för analys av medieinnehåll är ett läromaterial som hjälper att utveckla mediekritisk tänkande och mediekunskaper. På denna sida hittar du tilläggsfrågor som hjälper att tillämpa verktyget i praktiken. Materialet erbjuder medel för tolkning av medieinnehåll sproducerat av andra samt för eget producerande av medieinnehåll. Materialet har producerats av Sällskapet för mediefostran på finska och svenska.

Producerat av:

Sällskapet för mediefostran

År:

2016

Tolka och producera är ett praktiskt och mångsidigt verktyg som är avsedd för kritisk granskning och analys av medieinnehåll. Alla som vill utveckla sina mediekunskaper kan använda materialet som grund för diskussion och betraktande av den egna medievardagen. Tolka och producera kan användas i bl.a. skolor, bibliotek, ungdomsarbete, muséer och vuxenutbildning. Materialet kan användas både för grupparbeten och självständigt. Med hjälp av verktyget kan olika teman med anknytning till media, kommunikation och medieläskunnighet behandlas.

Med hjälp av Tolka och producera-verktyget kan betydelser av medieinnehåll reflekteras mångsidigt. Verktyget kan tillämpas för vilket medieinnehåll som helst i olika mediemiljöer och kanaler. Med hjälp av materialets frågor kan t.ex. en nyhet, film, ett internetfenomen, en tidskrift, vlogg, reklam, musikvideo, en kommentar på nätet, en bloggtext eller en video på Youtube analyseras.

Mediekritik behöver inte betyda att man endast söker fel – att vara mediekritisk innebär att man är medveten, nyfiken och att man vill utveckla ett moget förhållningssätt till medieinnehåll av olika slag. Tolka och producera-materialet utmanar oss att reflektera på hur vi agerar på nätet och hur vi bättre kunde ta hänsyn till andra medieanvändare.

Hur tolkar du?