TEKOÄLY CHATTIROBOTTINA JA MARKKINOINTIAPULAISENA

Oppimiskokonaisuus käsittelee tekoälyn käyttöä kahdessa eri kontekstissa: chattirobottina sekä asiakkaan ominaisuuksia ja kiinnostuksen kohteita mukailevana markkinointityökaluna.  

Materiaalin avulla opit

  • miten verkossa kerätään tietoa tekoälyä apuna käyttäen ja
  • tunnistat miten tätä tietoa hyödynnetään markkinoinnissa ja kohdennetussa mainonnassa.

Oppimiskokonaisuus sisältää kaksi videota ja kaksi niihin liittyvää tehtävää. Pohdintatehtävässä tarkoituksena on ryhmässä tai parin kanssa tarkastella erilaisia keskustelurobotteja ja niiden mahdollisia hyötyjä ja haittoja. Itsenäisessä tuottamistehtävässä oppija syventyy kohdennetun mainonnan toimintamekanismeihin.

Materiaalit ja tehtävät soveltuvat nuorille sekä vapaa-ajan toimintaan että kouluympäristöön.

Kaveruutta, romanssia vai asiakaspalvelua?

Keskustelurobotteihin liittyvissä tehtävissä pohditaan chattirobottien riskejä ja mahdollisuuksia. Mihin kaikkeen tekoälyn kanssa keskusteleminen voi johtaa? Tehtävät toteutetaan ryhmissä tai pareittain. 

Tekoäly markkinointiapulaisena

Tekoäly pystyy valitsemaan mainonnan eri versioiden joukosta sen, joka on mainostajan näkökulmasta tehokkain. Millaisia mainoksia tehtävässä esitetyt henkilöt saavat sosiaalisen median syötteisiinsä?

Itsenäisessä tuottamistehtävässä tarkastellaan tekoälyä markkinoinnin näkökulmasta, ja luodaan itse omat kohdennetut mainokset.

Materiaalin tuottaja: Mediakasvatusseura
Julkaisuvuosi: 2024

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi