Tehtävävinkit opeilta opeille, osa 2: Muuttuva teknologia

Oppimateriaali

Eräs mediakasvatuksen tavoitteista on tukea kansalaisten digitaalista yleissivistystä, eli niitä tietoja ja taitoja, joita jokainen tarvitsee selvitäkseen digitalisoituneessa nyky-yhteiskunnassa. 

Elämme mediaympäristössä, jonka muutostahti on äärettömän nopea. Uusia teknisiä innovaatioita tuotetaan jatkuvasti ja ihmisten tavat hyödyntää teknologiaa muuttuvat koko ajan. Tästä johtuen myös teknologiataidot, joita kansalaiset tarvitsevat vuonna 2025, saattavat olla hyvin erilaisia kuin vuonna 2020.

Digitalisaation muutostahti tulee huomioida myös mediakasvatuksessa. Yksittäisten taitojen sijaan mediakasvatus tavoittelee laaja-alaisia valmiuksia ymmärtää digitalisaatiota ja teknologiaa. Ajankohtaisia mediakasvatuksen aiheita ovat esimerkiksi sovellusten toimintaperiaatteiden ja -logiikan ymmärtäminen sekä kyky arvioida itseään datan tuottajana. Mediakasvatuksen myötä ihmisten taito liikkua erilaisten digitaalisten ympäristöjen välillä ja yhdistellä niiden välittämää informaatiota kehittyy.

Tässä materiaalissa esitellään kolme teknologia-aiheista tehtävävinkkiä, jotka soveltuvat yli 12-vuotiaiden nuorten mediakasvatukseen. Tehtävät on koostettu Mediakasvatusseuran Media Coach Edu -koulutukseen osallistuneiden käytännön mediakasvattajien ideoiden pohjalta.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry

Maija Puska

Julkaisuvuosi:

2019

Lisenssi:

Creative Commons -lisenssi
Tämä kokonaisuus on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Lisätietoja:

Tehtävävinkit on tuotettu Mediakasvatusseuran Media Coach Edu -hankkeessa.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

Data-pizza

1. Nuoret leikkaavat kartongista pizzan kokoiset ympyrät ja jakavat sen media-paloihin eli sektoreihin tussilla piirtäen. Yksi sektori kuvaa aina yhtä mediasisältöä, jonka parissa nuori päivän aikana käyttää aikaa. Valmiissa pizzassa voi siis olla esimerkiksi Snapchat-pala, YouTube-pala, Fortnite-pala jne. Mitä enemmän kyseistä mediaa käyttää päivän aikana, sitä isompi sitä kuvaava sektori pizzassa on.

Huom! Itselle tärkeät mediasisällöt kannattaa ensin listata erilliselle paperille ja vasta sitten piirtää niille sopivat sektorit pizzaan.

2. Kun pizzojen sektorit ovat valmiit, keskustellaan yhteisesti:

 • Millaisista media-palasista jokaisen päivä koostuu?
 • Minkälainen mediankäyttö on hyödyllistä ja minkälainen viihteellistä?
 • Kuvastavatko pizzat tasapainoista media-arkea? Onko joku palanen suhteessa liian iso tai liian pieni?
 • Kuinka ison osan eri pizzapalat ajallisesti vievät valveillaoloajasta?

3. Tämän jälkeen nuoret kirjaavat palasiin, mitä dataa he arvelevat, että kyseisen palasen kautta itsestä välittyy. Paljastavatko palat esim. nuoret kotipaikkakunnan, henkilö- tai yhteystietoja, sijaintitietoja, yms.

4. Lopuksi pohditaan, mitä opittiin omasta median käytöstä ja itsestä välittyvästä datasta ja onko omassa datan käytössä jotain, mitä voisi tai pitäisi muuttaa.

Tavoitteet

Tehtävässä pohditaan omaa median käyttöä sekä sitä, minkälaista dataa erilaisten sovellusten käyttö meistä tuottaa.

Hyvä vai paha tekoäly?

1. Artikkelien tutkiminen

Kukin opiskelija etsii verkosta kolme tekoälyä käsittelevää artikkelia, kirjaa ne ylös, lukee yhden, tiivistää sen keskeisen sisällöön kolmeen väitteeseen ja esittelee muille. Kootaan artikkelien väitteet yhteen.

Muotoillaan väitteiden pohjalta yksi yhteinen tekoälyn määritelmä.

2. Väittely

Jakautukaa kahteen joukkueeseen ja järjestäkää joukkueiden välinen väittely . Toinen ryhmistä ajattelee tekoälystä vain hyvää ja toinen vain pahaa. Arpokaa puolet ja jakakaa väittelykokonaisuus 10 minuutin mittaisiksi miniväittelyiksi. Järjestäkää niin monta aiheeseen liittyvää miniväittelyä, kun ehditte.

Miniväittelyiden aiheita:

 • Työttömyys: Viekö tekoäly työpaikat?
 • Epätasa-arvo: Johtaako tekoälyn käyttö varallisuuden entistä suurempaan keskittymiseen?
 • Inhimillisyys: Vaikuttaako tekoäly ja robotit ihmisten käyttäytymiseen ja kanssakäymiseen?
 • Kuinka suojautua tekoälyn virheiltä ja virhetoiminnoilta?
 • Tekoälyn puolueellisuus: Oppiiko kone ennakkoluuloiseksi?
 • Kuinka suojata tekoälyjärjestelmiä pahantahtoisilta toimijoilta?
 • Voiko tekoälyllä olla ei-toivottuja sivuvaikutuksia?
 • Singulariteetti: Miten suojautua mahdollisesti vallanhaluiselta tekoälyltä?
 • Tekoälyn ja robottien oikeudet: Jos koneille kehittyy tietoisuus, kuuluuko niille oikeuksia kuten eläimille tai ihmiselle?

Tavoitteet

Tehtävä perehdyttää nuoret siihen, mitä tekoäly tarkoittaa ja käynnistää ajattelun siitä, millainen tekoälytulevaisuus on toivottava / ei-toivottava.

Turvataitoja

1. Miettikää yhteisesti erilaisia vaaratilanteita, joihin lapsi tai nuori voi joutua viestitellessään tuntemattomien kanssa netissä.

2. Harjoitelkaa sitten eläytymistehtävän avulla, kuinka erilaisissa ongelmatilanteissa kannattaa toimia. Yksi ryhmässä esittää ”pahista”, joka yrittää positiivisella huomiolla, mukavalla juttelulla, kehumalla, sääliin vetoamalla, uhkailemalla, kiristämällä, lupaamalla rahaa / jonkinlaista palkintoa tms. saada urkittua esim. salasanoja, vanhempien luottokortin numeroa, kuvia, tapaamista ilman vanhempia tai ujuttaa ”viruksen” linkin kautta. Yksi oppilaista esittää nuorta ja yksi vanhempaa. Rooleja voidaan vaihtaa välillä.

Huom! Eläytymisharjoituksen voi toteuttaa draamaharjoituksena tai yksityisellä digitaalisella keskustelualustalla.

3. Purkakaa kokemus yhdessä.

4. Laatikaa lopuksi yhdessä luokan kanssa keskustellen tuntomerkit uhkaavalle tilanteelle ja toimintaohjeet erilaisiin uhkatilanteisiin.

 • Miltä keskustelu tuntui ryhmän eri jäsenistä?
 • Mikä keskustelussa sai hälytyskellot soimaan vai saiko mikään?
 • Mitä keinoja ”pahis” käytti ja millaisia tunteita ne herättivät?
 • Oliko helppoa sanoa ei?
 • Millaisia keinoja epämukavassa tilanteessa pystyi käyttämään omien tunteidensa hallintaan?
 • Miten tilanteesta pääsi pois?
 • Kuinka vanhempi/aikuinen voisi auttaa tilanteessa?
 • Miten uskot, että pystyisit toimimaan vastaavassa tilanteessa oikeassa elämässä?

Tavoitteet

Tehtävä opettaa turvataitoja sekä suojautumista digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvissa uhkaavissa tilanteissa. Samalla nuoret oppivat arvioimaan omaa käytöstään verkossa.