Tehtävävinkit opeilta opeille

Teemana kestävän tulevaisuuden mediataidot

Tältä sivulta löydät Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -koulutuksiin osallistuneiden opettajien ideoimia harjoituksia, jotka vahvistavat kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeitä mediataitoja.

Alta löydät seuraavat tehtävävinkit:

 • Työpaja: Twitter-simulaatio
 • Videoprojekti: Lyhytelokuvia yhdenvertaisuudesta ja kulttuurisesta moninaisuudesta
 • Projekti: Tietoiskut ja tietokilpailu: vastuullinen digiteknologian käyttö
 • Essee: Mediamaailman ajankohtaiset ilmiöt ja kestävä kehitys

Twitter-simulaatio

Harjoitus/työpaja

Tavoite: Sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen liittyvien mediataitojen vahvistaminen, kuten viestinnän vaikuttamiskeinoihin tutustuminen sekä mediasisältöjen ja oman tuottamisen, eettisen mediavuorovaikutuksen, argumentoinnin, retoriikan käytön ja nettikeskustelun periaatteiden harjoittelu.
Kohderyhmä: 16 – 18 v.
Aika: Yksi tai kaksi oppituntia (n. 45 – 75 min)

Ohjeet pähkinänkuoressa:

Työpistetyyppinen toiminta, jossa opiskelijat tekevät luokkahuoneessa Twitter-simulaation paeprilappuja (esimerkiksi post it -lappuja) käyttäen. Työpajan voi toteuttaa myös verkkoympäristössä (esimerkiksi Padletissa), mutta paperinen luokkahuonetoteutus tukee “hidasta ajattelua” ja suunnitelmallisuutta.

 1. Opiskelijat saavat tehtäväkseen suunnitella annetun aiheen mukaisen twiitin, esimerkiksi provosoivan twiitin veganismista tms. Twiitit kirjoitetaan paperille ja laitetaan luokan seinille.
 2. Jokaiselle ryhmäläiselle jaetaan oma rooli. Näitä voivat olla esimerkiksi ”huono argumentoija”, ”trollaaja” tai ”tunteisiin vetoava argumentoija”. Roolien kautta opiskelijat voivat vapaammin ilmaista itseään ja joutuvat miettimään tarkemmin, miten toimia. Opiskelijat keksivät oman roolinsa mukaisen nimimerkin, jonka liittävät twiitteihinsä.
 3. Kun roolit on jaettu, opiskelijat siirtyvät pistetyöskentelymäisesti twiitistä toiseen ja kirjoittavat seinille kiinnitettäville papereille omien rooliensa mukaisia twiittejä. Näin muodostuu twiittiketjuja, jollaisia Twitterissä voisi todellisuudessakin olla. Opiskelijat voivat myös lisätä tykkäyksiä (esimerkiksi piirtämällä sydämiä tms. toisten papereihin).
 4. Kierroksia tehdään niin monta kuin ehditään, sillä jokaisen pitää miettiä ja suunnitella twiittejään rauhassa. Erityisesti toisella kierroksella rohkaistaan muiden aloittamien alaketjujen jatkamiseen.
 5. Työpajan lopuksi ketjut käsitellään yhdessä purkaen ja pohtien. Lisäksi opiskelijat täyttävät itsearvioinnin, jossa pääsevät pohtimaan ajatuksiaan tällaisesta vuorovaikutuksesta, rooleista sosiaalisessa mediassa sekä argumentoinnista.

Harjoitusta voi käyttää esimerkiksi yhtenä arvioitavana suorituksena, sillä sen avulla voi testata esimerkiksi argumentoinnin ja retoriikan oppimista opintojaksossa. Lopussa tehtävää itsearviointia voi soveltaa esimerkiksi formatiivisen oppimisen arvioinnissa.

Tekijä: Heini Rönkkö


Lisävinkki harjoitukseen Mediakasvatusseuralta

Inspiraatiota ja ideoita erilaisista verkkokeskustelurooleista opiskelijat voivat hakea esimerkiksi Mediaattori-liitteessä (1/2021) julkaistusta Roolibingosta!

Lyhytelokuvia yhdenvertaisuudesta ja kulttuurisesta moninaisuudesta

Videoprojekti

Tavoite: Ymmärryksen ja yhteistoiminnan lisääminen erilaisten ihmisten kanssa. Projektin aikana oppilaat harjoittelevat tiedonhakua ja -tuottamista sekä kriittistä digitaalista sisällöntuotantoa. Projekti myös vahvistaa yhteisöllisen opiskelun taitoja sekä lisää oppilaiden ymmärrystä toisia kulttuureja ja pakolaisuutta kohtaan.
Aika: 1 – 2 viikkoa (sopiva esimerkiksi koulun projektiviikolle)

Ohjeet pähkinänkuoressa:

Tarkoituksena on tuottaa pienryhmissä lyhytelokuvia, joiden teemana on yhdenvertaisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Teemaa voidaan lähestyä eri aiheiden kautta. Projektissa on tarkoitus tehdä yhteistyötä esimerkiksi eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa (ks. esimerkki alla) samalla eri kulttuureihin tutustuen sekä ennakkoluuloja torjuen.

Projektin eteneminen:

 1. Valittuihin aiheisiin tutustuminen eri lähteitä käyttäen.
 2. Ensitapaaminen ja tutustuminen (esimerkiksi vastaanottokeskuksen lasten kanssa)
 3. Ryhmien muodostaminen (oman mielenkiinnon pohjalta).
 4. Suunnitelman tekeminen.
 5. Materiaalin kuvaaminen ja editoiminen.
 6. Elokuvaillan järjestäminen.

Case-esimerkki Mikkelistä:

“Oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat pienryhmissä yhdessä vastaanottokeskuksen lasten kanssa elokuvaprojektin; Yhdessä! Ryhmissä syntyi neljä lyhytelokuvaa.

Oppilaat jakautuivat vastaanottokeskuksen lasten kanssa pienryhmiin. He suunnittelivat yhdessä, mitä voisivat tehdä yhdessä; mikä asia yhdistää heitä. Tämän pohjalta oppilaat kirjoittivat kuvauskäsikirjoituksen ja kuvaussuunnitelman. Tämän jälkeen yhteinen toiminta kuvataan. Oppilaat editoivat elokuvat. Tässä tapauksessa syntyi neljä lyhytelokuvaa; digitaalista tarinaa aiheena Yhdessä!

Lopuksi järjestettiin yhteinen elokuvailta, johon osallistuivat kaikki mukana olleet ihmiset; oppilaat, vanhemmat vastaanottokeskuksen lapset ja vanhemmat. Samalla pidettiin nyyttikestit, jolloin päästiin maistelemaan erilaisia makuja maailmalta.”

Miten projekti syntyi ja minkälaisia kokemuksia projekti tarjosi oppilaille? Katso video, joka avaa Yhdessä! -projektin työskentelyprosessia ja taustoja!

DOKKINO: Oppilaiden lyhytelokuvat/digitaaliset tarinat (Mikkeli):

Tekijä: Marja-Leena Bilund

Huom! Opettajan tulee seurata tiiviisti projektien etenemistä sekä pitää huolta oppilaiden turvallisuudesta ja puuttua tarvittaessa tilanteisiin.

Oppilaiden kanssa on hyvä käydä läpi esimerkiksi Turvallisemman tilan periaatteet ennen projektien aloittamista. Opettajan kannattaa olla myös yhteydessä yhteistyötahoihin ja auttaa kaikissa käytännönasioissa aina tilojen varaamisetsa elokuvaillan järjestämiseen.

Tietoiskut ja tietokilpailu: vastuullinen digiteknologian käyttö

Projekti

Tavoite: Tarjota tietoa peruskoulun oppilaille digilaitteiden ekologisesti ja eettisesti vastuullisesta käytöstä.
Kohderyhmä:
13 – 15 v.

Ohjeet pähkinänkuoressa:

Projektin ideana on, että oppilaat valmistelevat ja tekevät muille luokille tietoiskuja ja tietokilpailun digilaitteiden ekologisesti ja eettisesti vastuullisesta käytöstä. Tietoiskujen sisältöjä voidaan myös jatkokäyttää ja hyödyntää myöhemmin.

Projektin eteneminen:

 1. Perehdytään aiheeseen herättelevillä videoilla (tai muilla materiaaleilla) ja opettajan lyhyellä alustuksella.
 2. Oppilaat tekevät aiheeseen liittyvän tietoiskun ja tietokilpailun muille luokille. Tietokilpailukysymykset tehdään teemoittain ryhmätyönä. Teemoina voivat olla muun muassa:
  – Mitä tarkoittaa ekologinen digitalous?
  – Digilaitteiden elinkaari
  – E-jäte
  – Kiertotalous
  – Kestävä digilaitteiden käyttö
  – Miten itse voi edistää ekologista ja kestävää digitaloutta?
 3. Luokka käy pitämässä tietoiskun ja -kilpailun muille luokille.
 4. Lopuksi tietoiskuista voidaan tehdä seinälehtiä luokkiin, videoita, kalenteri tai osia tietoiskuista voidaan näyttää esimerkiksi koulun info-tv:ssä.

Tekijä: Marjo Murto

Mediamaailman ajankohtaiset mediailmiöt ja kestävä kehitys

Esseeharjoitus

Tavoite: Esseekirjoittamisen harjoittelu sekä tämän päivän ja tulevaisuuden kannalta tärkeisiin mediataitoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin perehtyminen.
Kohderyhmä:
17 – 18 v. (erityisesti lukion abit)
Aika: n. 4 h

Ohjeet pähkinänkuoressa:

 1. Tiimikeskustelut esseiden aihepiireistä (pohjalla aiheiden ja pohjatekstien selailu).
 2. Aiheen valinta ja oma ideointi.
 3. Pohjatekstien valinta.
 4. Näkökulman valinta ja aiheen rajaus.
 5. Omien ideoiden ja pohjatekstien ideoiden yhdistely kappaleiksi.
 6. Esseen rakenteen tarkastelu.
 7. Kirjoittaminen ja hiominen.
 8. Opettaja tarkistaa esseet ja kirjoittaa kommentit ja palautteet.
 9. Yhteispalaute koko ryhmälle (kaikille halukkaille myös suullista palautetta).
 10. Halutessaan opiskelija voi hioa esseetään korjausten perusteella ja palauttaa sen uudelleen. Arvosana nousee tällöin puoli arvosanaa.

Tarkempi ohjeistus opiskelijoille

Kirjoitustaidon koe: aihepiirinä digiteknologia

Kirjoitustaidon kokeessa kirjoitetaan pohtiva tai kantaaottava teksti, jossa hyödynnetään vähintään kahta annetuista aineistoista. Tekstin sopiva pituus on 4500 – 6 000 merkkiä välilyönnittä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä.

Tutustu aiheisiin ja aineistoihin. Valitse yksi aiheista ja vähintään kaksi aiheeseen sopivaa aineistoa. Rajaa näkökulmasi ja tarkastele aihetta hyödyntämällä tietojasi, näkemyksiäsi ja valitsemiasi aineistoja. Älä laita otsikoksi annettua aihetta, vaan otsikoi tekstisi itse.

Kirjoita tekstisi siten, että lukija voi ymmärtää sen, vaikka ei tunnekaan aineistoja. Viittaa aineistoihin tarkoituksenmukaisella tavalla. Laita otsikon eteen tehtävän numero.

 1. Kriittinen medialukutaito
 2. Media ja kulttuurinen yhdenvertaisuus
 3. Kestävä kehitys ja digiteknologia
 4. Vastuullinen digiteknologian käyttö
 5. Media ja yksityisyys
 6. Media ja arvot
 7. Globaali yhteistyö

*Opettajan valitsemat aineistotekstit, joita esimerkiksi 6 – 9 kappaletta.*

Esimerkki aineistosta (projektin tekijältä):

 1. Verke: Miten teknologian avulla sekä tuhotaan että pelastetaan maailma
 2. Eetti ry: Eettinen läppäri, jakso 1
 3. Sitran digiprofiilitesti
 4. Hakkerin tietoiskut – katso 3 minuutin videot, niin pidät parempaa huolta tietoturvastasi
 5. Sitra: Ihmisistä kerätty data uppoaa monimutkaisiin verkostoihin 
 6. Stiina Tuominen: Kännykkäsi vuotaa tietosi mainostajille – mitä voit tehdä? 4 hyötyä, 4 riskiä ja 7 vinkkiä
 7. Ujuni Ahmed: Rasistiseen kuvastoon perustuva hyväntekeväisyyskampanja on epäonnistunut
 8. Lena Nelskynä: Median kurjuuskuvasto on vanhanaikaista – Maailman Kuvalehden päätoimittaja: ”Fokus on edelleen valkoisen ihmisen tunnereaktioissa.”
 9. Anni Haaparanta: Katsaus sosiaalisen median ajankohtaisiin trendeihin 
 10. Suomen YK-liitto: Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus
© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi