Tehtävävinkit opeilta opeille, osa 3: Digihyvinvointi

Oppimateriaali

Muuttuva mediaympäristö tarjoaa ihmisille samaan aikaan sekä merkityksiä ja hyvinvointia että stressiä. Mediakasvatuksella tavoitellaan digihyvinvointia eli tasapainoista media-arkea.

Digihyvinvointimme taso riippuu voimakkaasti siitä, minkälaisen suhteen muodostamme erilaisiin mediasisältöihin. Digihyvinvointi mediakasvatuksen tavoitteena on kuitenkin hyvin haastava ideaali. Kasvattajan on vaikeaa arvioida, minkälainen mediasuhde kenellekin nuorelle olisi hyväksi. Yksi kaipaa kenties arkeensa lisää liikuntaa, toinen some-valmennusta, ja kolmatta voisi hyödyttää monipuolisempi digitaalinen pelaaminen.

Mediakasvatuksen näkökulmasta tärkeintä onkin arvioida, toimivatko eri mediat ja digitaaliset laitteet enimmäkseen stressin ja kielteisten tunnekokemusten vai palautumisen, kasvun ja myönteisten elämysten lähteenä.

Tässä materiaalikoosteessa esitellään kolme digihyvinvointiin liittyvää tehtävävinkkiä, jotka soveltuvat yli 12-vuotiaiden nuorten mediakasvatukseen. Tehtävät on koostettu Mediakasvatusseuran Media Coach -koulutukseen osallistuneiden käytännön mediakasvattajien ideoiden pohjalta.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry

Maija Puska

Julkaisuvuosi:

2019

Lisenssi:

Creative Commons -lisenssi
Tämä kokonaisuus on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Lisätietoja:

Tehtävävinkit on tuotettu Mediakasvatusseuran Media Coach Edu -hankkeessa.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.

Autiolla saarella

1. Kuvitelkaa tilanne: Henkiolento nettimaailmasta sieppaa sinut ja pudottaa laskuvarjolla autiolle saarelle, jossa olet yksinäsi hylättynä kaksi viikkoa. Ruokaa ja juomaa pudotetaan päivittäin. Saarella on pieni teltta, jossa on makuupussi sekä peseytymisvälineet järvikylpyjä varten. Kännykkäsi on onneksi mukanasi, mutta henkiolento säätelee sen käyttöä. Se lataa akkuasi niin, että kännykkä aukeaa vain 15 minuutin ajaksi päivässä. Halutessasi voit myös säästää 15 minuutin jaksoja ja käyttää puhelinta pidempään toisina päivinä.

2. Jokainen vastaa nimettömästi paperille tai yhdessä sovitulle verkkoalustalle seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten käyttäisit kännykkääsi kahden viikon aikana? Jakaisitko päivittäisen ajan useampaan pienempään pätkään päivässä vai säästäisitkö sitä pidempää käyttöä varten? Perustele valintasi.
 • Mitä tekisit kännykälläsi ensimmäiseksi? Miksi?
 • Mitkä kolme sovellusta olisivat sinulle tärkeimmät autiolla saarella? Perustele valintasi. Miten valitsemasi sovellukset vaikuttavat sinun eloosi, oloosi ja tunnetilaasi autiolla saarella?
 • Mieti seuraavaksi kolme asiaa, jotka haluaisit tehdä ensimmäiseksi päästyäsi pois nettimaailman henkiolennon vankeudesta. Voit valita kaikista mahdollisista asioista digiympärisstöissä tai konkreettisessa maailmassa. Perustele valintasi.

3. Lopuksi oppilaat kiertävät pienryhmissä lukemassa toistensa vastauksia ja etsivät, onko niissä samoja piirteitä omien vastausten kanssa.

Tavoitteet

Tehtävä herättelee nuoria pohtimaan omaa mediasuhdettaan, itselleen tärkeitä arvoja sekä asioita, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan arjessa.

Tunnepäiväkirja

Oppilaat kirjoittavat tunnepäiväkirjaa viikon ajan.

Puhelinta ja muita medialaitteita saa käyttää normaalisti. Jokaisen päivän päätteeksi oppilaat kuitenkin arvioivat vihkoihinsa päivän digiaktiivisen aikansa ja kuvaavat, mitä tunteita eri mediasisällöt ovat heissä herättäneet.

Apukysymyksiä:

 • Mitä tunteita olet tänään kohdannut mediasisältöjen äärellä?
 • Kuinka suuri osa tunteistasi on ollut positiivisia ja negatiivisia?
 • Mistä erilaiset tunteesi ovat johtuneet?

Lisäksi tunnepäiväkirjaan kirjoitetaan joka päivä lista asioista, jotka haluaisi seuraavana päivänä tehdä. Tällaisia voivat olla esim. oman huoneen siivous, pitkä lenkki, kirjan lukeminen, villasukan kutominen, ystävän tapaaminen, jne.

Seuraavana päivänä oppilas arvioi edellä mainittujen tehtävien lisäksi, saavuttiko hän eiliset tavoitteensa.

Päiväkirjatehtävän aikana sen herättämistä ajatuksista keskustellaan tasaisin väliajoin koko ryhmän kesken.

Tavoitteet

Nuoret tutkivat omaa mediankäyttöään ja sen herättämiä tunnetiloja. Tehtävä havainnollistaa toiveiden ja todellisuuden rajat ja opettaa tietoista pysähtymistä ja ärsykkeiden rajaamista.

Digihyvinvoinnin teemapäivä

Järjestäkää koulussa digihyvinvoinnin teemapäivä tai -viikko, jonka aikana tutustutaan median tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea hyvää elämää.

Ehdotuksia teemapäivän tai -viikon ohjelmaksi:

 1. Etsikää pienryhmissä tietoa aiheista:
  • virkistyminen ja nauru
  • liikunta ja terveys
  • sosiaaliset suhteet
  • vaikuttaminen ja osallistuminen
  • rentoutuminen ja luovuus

Ryhmät esittelevät kiinnostavia artikkeleita, videoita, väittämiä ja löytämänsä tiedot koko luokalle.

 1. Kerätkää taululle tai yhteiselle verkkoalustalle iso lista asioista ja mediasisällöistä, joiden avulla nuoret virkistyvät ja huoltavat omaa hyvinvointiaan. Vinkkilistalle sopivat esimerkiksi e-kirjat, pelit, musiikki, taide, elokuvat, hyvinvointisovellukset, jne.
 2. Aloittakaa tunti yhteisellä videojumpalla.
 3. Listatkaa pienryhmissä teille tärkeitä arvoja ja asioita. Pohtikaa sitten erilaisia  vaikuttamiskanavia, joiden kautta pääsette vaikuttamaan näihin itsellenne tärkeisiin asioihin.
 4. Tutustukaa YouTuben ASMR-videoihin. Työstäkää pienryhmissä omat lyhyet ASMR-videot, jotka katsotte luokan kanssa yhteisesti. Keskustelkaa siitä, minkälaiset piirteet ASMR-videoissa vaikuttavat katsojiin rauhoittavasti.

Tavoitteet

Kokonaisuus lisää nuorten hyvää oloa median avulla ja tarjoaa apuvälineitä elämänhallintaan, medialukutaitoon ja onnellisuuteen.