Skärmtidsveckan

Publikation

Sällskapet för mediefostran väckte diskussion om rekommendationerna för barns och ungas medieanvändning under Skärmtidsveckan 10.10.-14.10.2016 . Under temaveckan lanserades Skärmtidsutmaningen, där tanken var att under en dags tid följa med de känslotillstånd den egna medievardagen skapar. Genom att betrakta den egna medieanvändningen stärks förståelsen för den egna medierelationen; vilka innehåll aktiverar och intresserar, vilka frustrerar? Hur påverkas medieanvändningen av yttre faktorer, såsom känslan av brådska, trötthet eller hunger?

Du kan ladda ner och printa Skärmtidsutmaningen nedan och använda den som ett diskussionsunderlag med barn och unga – eller varför inte inom den egna vänkretsen eller på arbetsplatsen.

Producerat av:Sällskapet för mediefostran

År:

2016

Bekanta dig med Skärmtidsveckans sammanfattande text som innehåller experterkommentarer och rekommendationer för barns och ungas medieanvändning på finska här >>