Ruudulla-kyselyn tulokset

Mediakasvatuksen ammattilaisten käsityksiä median käytön suosituksista ja ruutuaika-käsitteestä

Julkaisu

Ruutuaika-käsite nousee säännöllisesti esiin lasten ja nuorten mediankäyttöä koskevassa keskustelussa. Ruutuajalla viitataan erilaisten näyttölaitteiden äärellä vietettyyn aikaan. Tässä raportissa käsitellään mediakasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä ruutuajasta.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura

Toimittaja(t):

Isabella Holm, Emmi Huhtanen, Arla Pitkämäki, Rauna Rahja

Julkaisuvuosi:

2016

Mediakasvatusseura halusi selvittää mediakasvatuksen parissa toimivien ammattilaisten näkemyksiä ruutuaika-käsitteestä toteuttamalla avoimen Ruudulla-kyselyn, joka suunnattiin erityisesti mediakasvatuksen parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille.

Osallistujia pyydettiin vastaamaan viiteen kysymykseen, jotka käsittelivät ruutuaikaa sekä lasten ja nuorten mediankäyttöä. Valmiiden vastausvaihtoehtojen (kyllä, ei, en osaa sanoa) lisäksi kysymysten yhteydessä oli mahdollisuus jättää avoimia vastauksia. Saadut vastaukset on tiivistetty raportissa kysymyskohtaisesti. Raportin lopusta löytyy tiivis yhteenveto kyselyn pääteemoista.