Pelit ja pelikasvatus, osa 2: Pelit varhaiskasvatuksessa

Materiaalikooste

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapselle turvallinen oppimisympäristö. Pelaaminen ja pelillistäminen voivat olla apuna erilaisten taitojen ja toimintojen harjoittelussa. Pelaaminen on osa pienten lasten arkea: palapelien, muistipelien, pihapelien ja lautapelien lisäksi lapsia kiinnostavat myös digitaaliset pelit. Tähän koosteeseen on koottu perustietoa pelillistämisestä ja pienten lasten median käytöstä sekä valikoima maksuttomia kotimaisia digitaalisia oppimispelejä, joita voi hyödyntää osana varhaiskasvatusta.

Kaiken pelaamisen ei tarvitse liittyä ensisijaisesti oppimiseen ja hyötyyn, vaan pelit ovat lapsille yhdessä tekemistä ja ajankulua. Pelit näkyvät ja kuuluvat lasten leikeissä. Leikit saavat vaikutteita lasten mediakulttuureista, ja niissä esiintyy usein myös peleistä tuttuja hahmoja tai toimintoja. Pelien tunteminen auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ymmärtämään paremmin myös lasten leikkejä.

Siksi kannattaakin tutustua myös muihin pienten lasten suosimiin peleihin kuin oppimispeleihin. Pienet lapset jakavat usein mielellään pelikokemuksiaan aikuisten kanssa. Lasta voi pyytää kertomaan ja näyttämään, mistä pelissä on kyse. Kasvattajan tehtävä on myös osoittaa kiinnostusta ja kuunnella lapsen mediakokemuksia, keskustella, ottaa selvää ikärajoista ja huolehtia, että lapsen käyttämät mediasisällöt sopivat hänelle.

Tietoa peleistä, ikärajoista ja pelillistämisestä