Pelaaminen ja pelikasvatus, osa 4: Pelejä oppitunneille

Materiaalikooste

Pelit voivat tukea eri tavoin oppimista. Pelien avulla voi motivoida ja aktivoida erilaisia oppilaita. Pelissä eteneminen palkitsee ja voi lisätä oppilaan itsearvostusta. Pelien avulla on mahdollista opettaa ongelmanratkaisua, kommunikointia, ryhmätyötaitoja, kielitaitoa ja kriittistä ajattelua sekä integroida eri oppiaineita tai erilaisia oppijoita.

Tähän koosteeseen on kerätty valikoima hyötypelejä ala- ja yläkoulun opetukseen. Lisäksi koosteessa on perustietoa pelillistämisestä.

Perustietoa pelillistämisestä ja peleistä opetuksessa

Pelillistäminen tarkoittaa peleille tyypillisten elementtien tuomista johonkin toimintaan. Sen tarkoitus on motivoida ja viihdyttää. Peleille tyypillisiä piirteitä voivat olla esimerkiksi jokin tavoite, erilaiset haasteet, säännöt, strategiat ja vaikuttamisen mahdollisuudet jotta päästään tiettyyn lopputulokseen.

Oppimis- ja hyötypelit ovat puolestaan erilaisten taitojen opettamiseen ja harjoitteluun kehitettyjä pelejä.