Nuorisotyöntekijöiden käsityksiä mediakasvatuksesta

Mediakasvatusseuran lisäraportti Verken kuntakyselyyn

Raportti

Mediakasvatusseura on tuottanut lisäraportin Verken kuntakyselyyn, jossa 915 nuorisotyöntekijän vastauksia on tarkasteltu mediakasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Käsillä olevassa lisäraportissa selvitetään Verken kuntakyselyn pohjalta, mitä nuorisotyöntekijät kertovat mediakasvatuksesta, mitä digitaalinen maailma antaa nuorisotyölle, sekä miten sujuvaa verkkonuorisotyötä voi edistää.

Kirjoittaja:

Gabriella Óturai

Tuottaja:

Mediakasvatusseura ry

Julkaisuvuosi:

2015

Internetin käyttäminen nuorten parissa tehtävässä työssä liittyy tiivisti mediakasvatukseen ja raportti antaa myös virikkeitä ja ideoita sujuvan verkkonuorisotyön edistämiseen. Merkittävimmät verkon käyttötavat nuorisotyössä ovat tiedottaminen ja yhteydenpito nuoriin. Koska mediakasvatus, digitaalisissa toimintaympäristöissä työskentely ja oman osaamisen kehittäminen nuorisotyössä ovat tärkeitä, antaa raportti suuntaviivoja niille kokonaisuuksille, joita voidaan tutkia lisää tai liittää osaksi ammattikunnan kehittämisen painopisteitä.

Vastausten perusteella käy ilmi, että nuorisotyöntekijät kokevat internetin ja digitaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämisen tärkeäksi ja että ammatilliseen kehittymiseen kaivataan lisää tukea ja arvostusta.