Näkökulmia mediakasvatukseen

Julkaisu

2007 julkaistu Näkökulmia mediakasvatukseen-artikkelikokoelma on Mediakasvatusseuran ensimmäinen julkaisu. Artikkelikokoelma on läpileikkaus suomalaisen mediakasvatuskeskustelun lähestymistapoihin ja näkökulmiin. Teoksen ensimmäisessä osassa käsitellään mediakasvatuksessa tehtävää tutkimusta ja käsitteellistä määrittelyä. Jälkimmäisessä osassa esitellään erilaisia mediakasvatuksen hankkeita ja käytännön kokemuksia.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura

Kirjoittajat:

Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen & Miika Lehtonen (toim.)

Julkaisuvuosi:

2007

Näkökulmia mediakasvatukseen -teoksen tavoitteena on tuoda esille mediakasvatuksen alalta sekä tutkimustietoa että kokemuksia käytännön sovelluksista.

Mediakasvatuksen määrittely on tyypillisesti paennut selkeitä rajoja ja täsmällisiä totuuksia. Selkeän määrittelyn sijaan teoksessa löydetään mediakasvatukselle monta määritelmää, näkökulmasta riippuen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan mediakasvatuksen olemusta historiallisesta ja käsitteellisestä näkökulmasta. Kirjan jälkimmäinen osa tuo esille mediakasvatuksen käytäntöjä ja moninaisia toimijoita. Mediakasvatus hahmottuu artikkeleissa eri medioiden, eri-ikäisten oppijoiden ja erilaisten kulttuurikenttien kautta.

Julkaisun artikkelit:

Osa 1

Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet
Reijo Kupiainen, Sara Sintonen ja Juha Suoranta

Maisemakuvia tietoyhteiskunnasta v. 2015 – sosiosemiotiikan
näkökulmia nuorten kuvallisiin metaforiin
Ulla Oksanen

Är du medieläskunnig, medieläsfärdig eller rent av mediekompetent?
– behov av mediepedagogisk begreppsanalys
Sol-Britt Arnolds-Granlund

Yleisestä mediaosaamisesta paikalliseen ja yhteisölliseen
mediaosaamiseen
Lasse Lipponen

Kuvaa ymmärtämään – visuaalisen mediatajun ja -taidon
opettamisesta
Sirkka Laitinen

Mediakasvatus oppilaitosinstituution yhte(nä)isenä alueena
Olli Vesterinen

Osa 2

Sanomalehdestä oppia aktiiviseksi ja mediakriittiseksi kansalaiseksi
Mari Hankala ja Pirjo Linnakylä

Kohti elokuva- ja mediakasvatusteorioiden käsitteellistä ja
pragmaattista synteesiä
Juha Oravala

Mediakasvatus ja kirjastot
Tuula Haavisto

Pienten lasten mediakasvatus
Hanna Niinistö ja Anu Ruhala

Tunteella ja järjellä nettiin – Internetissä tarvitaan uudenlaisia mediataitoja
Suvi Tuominen ja Anu Mustonen

Mediakasvatusta nuorisotyössä
Sirkku Kotilainen

Teoksen artikkelista Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet on julkaistu myös englanninkielinen ja espanjankielinen versio.