Monimuotoinen mediakasvatus

Julkaisu

Kymmenen artikkelin kokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. Teos johdattaa mediakasvatuksen määrittelyihin, tarkastelee mediakasvatusta osana sivistystä, koulutusta ja osallisuutta sekä tarjoaa käytännöllisiä katsantokantoja mediakasvatukseen ihmisen koko elämänkaaressa. Monimuotoinen mediakasvatus soveltuu yliopistolliseksi ja ammatilliseksi oppikirjaksi, mediakasvatusta työkseen tekeville ja kehittäville eri alojen asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Isabella Holm Mediakasvatusseurasta on ollut mukana kirjoittamassa kokoelman artikkelia Nuorisotyöntekijän mediakasvattajuus on läsnäoloa.

Tuottaja (tai esim. kirjailija):

Toim. Leo Pekkala, Saara Salomaa & Sanna Spišák

Julkaisuvuosi:

2016

Toteutus:

KAVI Kansallinen audiovisuaalinen instituutti yhteistyössä Tampereen ja Lapin yliopistojen kanssa.

Sisältö:

Esipuhe: Leo Pekkala

1. MEDIAKASVATUKSEN MÄÄRITTELYJÄ

Heli Ruokamo, Sirkku Kotilainen ja Reijo Kupiainen:
Mediakasvatusta nyt ja tulevaisuudessa

Lauri Palsa:
Käsitteellisestä hajanaisuudesta medialukutaitojen moninaisuuteen

Niina Uusitalo:
Hallinnan näkökulmia mediakasvatukseen

2. MEDIAKASVATUS, SIVISTYS JA OSALLISUUS

Mika Mustikkamäki:
Sivistys, kirjastot ja mediakasvatus

Mikko Meriläinen:
Toimiva pelikasvatus rakentuu pelisivistykselle

Maija Puska:
Mediakasvatus ja kirjoittaminen: opetus muutoksessa

Heidi Keinonen:
Lapset television kilpailuohjelmissa – hyväksikäyttöä vai uudenlaista toimijuutta?

3. MEDIAKASVATUS ELÄMÄNKAARESSA

Pekka Mertala ja Saara Salomaa:
Kasvatuskeskeinen näkökulma varhaisvuosien mediakasvatukseen

Suvi Tuominen, Isabella Holm, Vesa Jaakola ja Tomi Kiilakoski:
Nuorisotyöntekijän mediakasvattajuus on läsnäoloa

Päivi Rasi, Hanna Vuojärvi ja Pirkko Hyvönen:
Aikuisten ja ikääntyneiden mediakasvatus