Follow a manual added link

Työkaluja monilukutaidon vahvistamiseen

Nuori ihminen, joka levittelee käsiään. Nuoren ympärillä leijuu puhelin, kirja, muistiinpanovälineet ja läppäri sekä puhekupla, jossa kysymysmerkki ja huutomerkki, piirroskuva.

Monilukutaitoa vahvistamassa -työkalupakki sisältää monilukutaitoa vahvistavia materiaaleja nuorille sekä heidän opettajilleen/ohjaajilleen. Tämän erityisesti ammattioppilaitoksissa opiskeleville ja ammatillisille opettajille suunnatun materiaalikokonaisuuden tavoite on vahvistaa nuorten monilukutaitoa, lisätä ymmärrystä monilukutaidon ja hyvinvoinnin yhteyksistä sekä tarjota ammatillisille opettajille toimivia työkaluja ja välineitä nuorten monilukutaitoa vahvistavan opetuksen toteuttamiseen erityisesti YTO-aineissa.

Verkkotehtävät nuorille
Kokonaisuuden verkkotehtävät sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävät on jaettu viiteen eri teemaan, joista jokainen sisältää 2–3 tehtävää. Voit myös yhdistellä tehtäviä osaksi työpajamalleja.

Työpajamallit opettajille/ohjaajille
Monilukutaitoa vahvistamassa -työpajamallit helpottavat opettajien/ohjaajien työtaakkaa tarjoamalla valmiita työpajaideoita ja materiaaleja monilukutaitoon liittyvien teemojen käsittelyyn nuorten kanssa. Työpajamalleja ei tarvitse noudattaa kirjaimellisesti kuin käsikirjoitusta, vaan voit yhdistellä ja muokata tehtäviä omaan opetukseesi tai ohjaukseesi parhaiten soveltuvalla tavalla.

Selvitys ja infograafit
Hankkeessa tehty selvitys ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten monilukutaidosta sekä selvityksen pohjalta luodut infografiikat tarjoavat tietoa monilukutaidosta ja antavat tukea sen vahvistamiseen. Infograafien avulla voit herättää keskustelua monilukutaidon teemoista yhdessä nuorten kanssa.

Verkkotehtävät

Oppimateriaaleja nuorille

Monilukutaitoa vahvistamassa -verkkotehtävät sopivat nuorten itsenäiseen työskentelyyn ja ne vahvistavat monipuolisesti monilukutaitoa.

Tehtävät on jaettu viiteen eri teemaan, jotka ovat:

Iso kysymysmerkki, jonka ympärillä puhekuplia, älypuhelin, kirja, tietokone ja aurinkolasit, piirroskuva.

Tietoa ja työkaluja

Selvitys

Monilukutaitoa vahvistamassa -selvityksessä esitellään hankkeessa toteutetun kyselyn tuloksia ja niistä johdettuja keskeisimpiä havaintoja.  Kyselyyn vastasi yli 600 ammattioppilaitoksissa opiskelevaa nuorta eri puolilta Suomea.

Voit lukea selvitystä verkkoversiona tai ladata PDF-tiedoston.

Työpajamallit

Monilukutaitoa vahvistamassa -työpajoissa keskitytään nuorten monilukutaidon monipuoliseen vahvistamiseen. Työpajoja on yhteensä viisi, joista jokaisella on oma teemansa. Työpajamallit on suunniteltu tukemaan etenkin ammatillisten opettajien työtä, mutta työpajojen tehtäviä voi hyödyntää ja soveltaa mainiosti myös nuorisotyössä sekä yläkouluissa.

Työpajat on jaettu viiteen eri teemaan, jotka ovat:

  • Tunnista disinformaatio: informaatiolukutaito
  • Hyvän somenkäytön perusteet: sosiaalinen media ja vuorovaikutus
  • Tarinoiden ja kuvien vaikutus: kuvanlukutaito ja tuottaminen
  • Nuorilla on asiaa: osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Turvallisesti verkossa: turvallisuus digiympäristössä

Infograafit

Monilukutaitoa vahvistamassa -infograafit yhdistelevät hankkeen selvityksen havaintoja ja muuta kuhunkin teemaan liittyvää tietoa. Ne tarjoavat pohdiskeltavaa sekä nuorille että nuorten parissa työskenteleville ja ovat oivia keskustelun herättäjiä. Infografiikoista löytyy myös hyödyllisiä vinkkejä sekä pieniä virikkeellisiä tehtäviä ja kysymyksiä.

Monilukutaitoa syventämässä: Me ja ne — näkökulmia polarisaatioon

Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa tuotettiin lisämateriaalipaketti, joka sisältää tietoa polarisaation ja median yhteydestä sekä monilukutaidon merkityksestä vastakkainasettelujen tunnistamisessa ja torjumisessa. Materiaali sisältää myös harjoituksia, jotka ohjaavat pohtimaan moninäkökulmaisuutta ja tunnistamaan, miksi monet keskustelut muuttuvat kohuiksi.

Materiaalin tuottaja: Mediakasvatusseura / Karoliina Mutanen & Reetta Haverinen (Monilukutaitoa syventämässä -polarisaatiomateriaali Mikko Hautakangas & Sofia Grönberg)

Grafiikat: Salla Vasenius

Julkaisuvuosi: 2023

Materiaalit on tuotettu Mediakasvatusseuran Monilukutaitoa vahvistamassa -hankkeessa, joka on rahoitettu Opetushallituksen Lukuliike-ohjelmasta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Lukuliike

Tämä Mediakasvatusseuran materiaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Creative Commons -lisenssi

© Copyright - Mediakasvatusseura ry - Toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Powered by jannelahtela.fi