Miten meihin vaikutetaan? Tuntisuunnitelmat kriittisen medialukutaidon opetukseen

Oppimateriaali

Miten meihin vaikutetaan? -materiaali on lukioon ja yläkoululaisille suunnattu oppituntien kokonaisuus. Sen tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Kuuden oppitunnin aikana opitaan tunnistamaan ja analysoimaan mediavaikuttamisen muotoja, tekniikoita ja ilmiöitä.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura

Katri Schroderus

Julkaisuvuosi:

2019

Lisätietoja:

Mind Over Media-hanke

Materiaalin sisältö:

Tuntisuunnitelmien avulla oppilaat oppivat tunnistamaan neljä mediavaikuttamisen keinoa:

  1. voimakkaiden tunteiden herättäminen
  2. tiedon ja ajatusten yksinkertaistaminen
  3. kohdeyleisön tarpeisiin ja arvoihin vastaaminen
  4. hyökkääminen vastustajia kohtaan.

Mediavaikuttamisen muodoista tarkastellaan tarkemmin populismia ja vihapuhetta (oppitunti 4) sekä kaupallista viestintää (oppitunti 5), jota tutkitaan nuorten mediamaailmassa ajankohtaisen tubettamisilmiön kautta.

Yhteistoiminnallisten menetelmien avulla harjoitellaan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Mediailmiöistä keskustellaan monista eri näkökulmista: nuoret saavat itsevarmuutta ja uskaltavat ilmaista rohkeammin mielipiteitään myös aiheista, jotka herättävät ristiriitaisiakin ajatuksia. Tuntisuunnitelmien sisältöjä on mahdollista soveltaa joustavasti omaan opetukseen: harjoituksista voi poimia käyttöön myös yksittäisiä tehtäviä, ja harjoituksia voi muokata ja soveltaa omalle ryhmälle sopiviksi. Koulumaailman lisäksi harjoituksia voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorisotyössä.

Oppimateriaali on tuotettu osana eurooppalaista Mind Over Media-hankettajonka tavoitteena on opettaa ja oppia median vaikuttamiskeinoista alati muuttuvan uutis- ja viihdemaailman, mainonnan ja sosiaalisen median avulla. Hankkeen osarahoittajana toimii Euroopan komission Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto osana Media Literacy for All -pilottihanketta.

Tuntisuunnitelmat