Mediataide mukaan opetukseen: AV-arkin oppimateriaalit

Mediataide on nykytaidetta, jossa hyödynnetään mediaa, teknologiaa ja digitaalisia viestimiä. Mediataiteen sisällöt ja aiheet ovat yhtä laajoja kuin muissakin taiteen muodoissa. Mediataide tarjoaa myös runsaasti mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. Tähän koosteeseen on koottu tietoa mediataiteen opetuskäytöstä Mediataide kasvattaa!-verkkopalvelun avulla. Palvelua ylläpitää suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki, joka on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen. Lisäksi koosteeseen on nostettu  yläkouluun ja toiselle asteelle suunnattuja, moninaisuutta käsitteleviä materiaaleja media- ja taidekasvatuksen tueksi.

Mediakasvatusta mediataiteen avulla