Median seksisisällöt ja mediakasvatus -opas

Julkaisu

Seksi on näkyvä osa mediakulttuuria. Mediakasvatusseuran oppaan Median seksisisällöt ja mediakasvatus on kirjoittanut mediatutkija Sanna Spišák. Käytännönläheinen ja helppolukuinen opas sopii lasten ja nuorten parissa työskentelevien kasvattajien tueksi median seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevien sisältöjen erittelyyn, sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura

Kirjoittaja:

Sanna Spišák

Julkaisuvuosi:

2016

Oppaassa luodaan mediatutkija ja mediakasvatuskouluttaja Sanna Spišákin (Turun yliopisto) johdattamana silmäys median vaikutustutkimuksiin ja niiden reunaehtoihin, jolloin kasvattajien ymmärrys median roolista alaikäisten kehityksessä vahvistuu. Siinä myös esitetään tiiviisti kuvaohjelmaluokittelun perusteet seksiä käsittelevien mediasisältöjen osalta. Näiden lisäksi oppaassa pureudutaan keskeisimpiin tutkimustuloksiin mm. alaikäisten pornografian käytöstä ja nuorten seksuaalisesta toiminnasta internetissä.

Oppaan erityinen painopiste on media- ja seksuaalikasvatusta edistävien asiantuntijatahojen materiaaleissa. Nostamme esille kotimaisia hyviä käytäntöjä ja käytännöllisiä ohjeita, miten kasvattajat voivat ottaa median seksuaaliset sisällöt kasvatuksen resurssiksi kouluikäisten kanssa.