Medialukutaito Suomessa: Kansalliset mediakasvatuslinjaukset

Julkaisu

Medialukutaito Suomessa on opetus- ja kulttuuriministeriön medialukutaitopolitiikan ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja, joka on tuotettu vuonna 2019. Asiakirja päivittää ja laajentaa aiempia, vuonna 2013 julkaistuja medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja. Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Linjaukset nostavat esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Tutustu linjauksiin osoitteessa:

medialukutaitosuomessa.fi

Tuottaja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Julkaisuvuosi:

2019