Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen

Julkaisu

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen on monialainen yhteiskuntatieteellinen perusselvitys mediapolitiikan nykytilasta Suomessa. Se on tuotettu uuden kansallisen mediapoliittisen ohjelman valmistelutyön pohjaksi. Raportissa esitellään nykytilan lisäksi mittaristomalli suomalaisen media- ja viestintäpolitiikan eri osa-alueiden muutosten seurantaa varten.  Selvitys on toteutettu liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta yhteistyössä media-alan toimijoiden kanssa.

Kirjoittajat:

Marko Ala-Fossi; Anette Alén-Savikko; Mikko Grönlund; Paula Haara; Heikki Hellman; Juha Herkman; Jockum Hildén; Ilmari Hiltunen; Johanna Jääsaari; Kari Karppinen; Aino Koskenniemi; Heikki Kuutti; Katja Lehtisaari; Ville Manninen; Janne Matikainen ja Markus Mykkänen

Julkaisuvuosi:

2018

Toteutusorganisaatio:

Liikenne- ja viestintäministeriö

Luku 4 käsittelee mediakasvatuksen nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Tutkijat kiinnittävät huomiota esimerkiksi eriarvoistumisen kasvun aiheuttamiin haasteisiin mediakasvatukselle. Tutkijoiden mukaan mediakasvatusmateriaalien keskittyminen lähes poikkeuksetta lasten ja nuorten mediakasvatukseen voi jättää muita haavoittuvassa asemassa olevia erityisryhmiä vähemmälle huomiolle. Raportissa todetaankin, että ammattitaitoisen mediakasvatuksen tulisi kuulua nykyisessä medioituneessa yhteiskunnassa tasa-arvoisesti kaikille.

Muita raportissa esiin nousevia teemoja ovat pienten lasten internetin käytön lisääntyminen ja sitä myöten nuorimpien ikäryhmien mediakasvatuksen kehitystarve. Kirjoittajat korostavat opettajien ja ammattikasvattajien tärkeää asemaa tietoyhteiskunnan rakentamisessa. Tutkijat peräänkuuluttavat sellaisten tutkimuksen ja menetelmien kehittämistä, joiden avulla voitaisiin arvioida mediataitojen tasoa sekä mediataitojen omaksumista arkeen ja omaan toimintaan.