Mapping of media literacy practices and actions in EU-28

Publication

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 is a study about media literacy practices and projects in the EU countries. The Finnish Society on Media Education has produced the section covering Finland. The complete study has been commissioned to the EAO by the European Commission and co-authored by Martina Chapman, Director of Mercury Insights, who has examined all the data previously gathered by the EAO and transformed it in a comparative analysis.

According to the study, differences in the variety and number of activities are noteworthy between countries. Finland stands out, as media literacy projects, policies and activities in Finland are strongly funded and large in number.

Producer:

European Audiovisual Observatory, Mediakasvatusseura

Year:

2017

Info:

Project in EPRA web page

In Finnish:

Mapping of media literacy practices and actions in EU-28 on European Audiovisual Observatoryn tuottama, EU-maiden mediakasvatuskäytänteitä ja toimintaa kartoittava laaja selvitys. Mediakasvatusseura tuotti Suomen osuuden selvitykseen.

Selvityksen perusteella maakohtaiset erot mediakasvatustoiminnan aktiivisuudessa ja laajuudessa ovat suuria. Euroopanlaajuisessa katsauksessa painotetaan järjestökentän merkittävää roolia mediakasvatuksessa sekä eri tahojen välisen yhteistyön merkitystä.

Selvityksessä esitellyistä yli 500:sta projektista suurin osa oli suunnattu nuorille. Muille ikäryhmille, kuten ikääntyneille, oli kohdistettu vain muutama medialukutaitoprojekti. Kriittisen ajattelun kehittäminen sekä median käyttö ja erityisesti tiedonhaku olivat fokuksessa suuressa osassa projekteja. Vähiten projekteja oli kohdistettu kulttuurienvälisen vuoropuhelun lisäämiseen. Tähän kategoriaan kuuluivat myös internetissä tapahtuvaa radikalisoitumista ja vihapuhetta ehkäisevät projektit. Raportissa todetaankin, että tällaisille projekteille voisi olla jatkossa kysyntää eurooppalaisella mediakasvatuskentällä.

Selvityksen rahoitti Euroopan komissio ja sen on tuottanut European Audiovisual Observatory.