Tunne- ja vuorovaikutustaitoja digikulttuurissa ja tukea mediakasvatukseen

Materiaalikooste: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Koosteeseen on koottu poimintoja Mannerheimin Lastensuojeluliiton tuottamista materiaaleista vanhempien ja ammattikasvattajien mediakasvatustyön tueksi. Materiaalien tuottamisen lisäksi MLL:n mediakasvatustoimintaan sisältyy vanhempainiltojen ja muiden tilaisuuksien järjestäminen, ammattilaisten ja tukioppilaiden kouluttaminen sekä kouluvierailut, joissa keskustellaan oppilaiden kanssa mediankäytöstä ja nettikulttuurista. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen.

Materiaaleja lapsiperheisiin, nuorille ja kouluihin