Lasten mediabarometri 2010: Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä

Julkaisu

Mediakasvatusseura ry toteutti vuonna 2010 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman, alle kouluikäisten lasten mediankäyttöä käsittelevän Lasten mediabarometri -tutkimuksen. Keväällä 2011 ilmestynyt raportti ei kuitenkaan sisältänyt aivan kaikkia kyselyn tuloksia. Pienten lasten vanhemmilta kysyttiin myös heidän mielipiteitään lapsen mediankäytöstä ja lapsille suunnatuista mediasisällöistä.

Tässä raportissa kuvataan vanhempien vastauksia kyselyyn sisältyneisiin asenne- ja mielipidekysymyksiin. Tämän raportin tuloksia on hyvä tarkastella yhdessä laajemman tutkimusraportin kanssa, jossa esimerkiksi perheissä sovelletut mediankäytön rajoitukset on kuvattu. Tutkimuksen keskeisin tutkimusaineisto kerättiin 0–8-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatulla valtakunnallisella postikyselyllä. Kyselyyn saatiin vastaus kaikkiaan 743:sta perheestä.

Tuottaja:

Annikka Suoninen, Mediakasvatusseura

Julkaisuvuosi:

2011