Lasten mediabarometri 2010

0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Tutkimus

Tutkimusraportissa kuvataan alle kouluikäisten mediankäyttöjä Suomessa ja arvioidaan toteutettujen ja kokeiltujen metodien toimivuutta. Julkaisun on toimittanut Sirkku Kotilainen.

Tuottaja:

Mediakasvatusseura: Sirkku Kotilainen (toim.)

Julkaisuvuosi:

2011

Lasten mediabarometri 2010 -hankkeen on toteuttanut Mediakasvatusseura ry yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, neljän yliopiston sekä Valtion elokuvatarkastamon asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aineistoa on kerätty usein erilaisin menetelmin kuten vanhemmille suunnatulla kyselylomakkeella, vauvojen ja pienten lasten mediaympäristöjä havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia pääosin kotona, päivähoidossa ja koulussa.

Tutkimusraportissa kuvataan kuinka mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhaisesta iästä lähtien. Tutkimuksen mukaan lasten mediankäyttö alkaa jo vauvana. Lapsen oma mediamaku alkaa muotoutua 3-4 ikävuoden paikkeilla, ja samaan aikaan tyttöjen ja poikien ohjelmamaku alkaa vähitellen eriytyä. Mediaan liittyvät hyvän olon tunteet ja median tuottama ilo yhtä lailla kuin jännityskin osoittautuivat heille merkityksellisiksi.

Tutkimus osoittaa, että mediakulttuuri on osa lasten arkea jo varhaisesta iästä lähtien. Lapsen medialukutaitojen edistäminen tulisi niveltyä elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta alkaen. Pienten lasten perheille tulisi myös lisätä tietoutta lasten mediakulttuureista ja mediakasvatuksesta. Median tarjolle asettamat lapsille suunnatut sisällöt kaipaisivat edelleen tutkimusta varsinkin sukupuolen ja kulttuuristen erojen näkökulmista.

Voit ladata englanninkielisen version tästä.